Lourdes aan de Amstel

Leestijd: 3 minuten
Zondag 26 mei 2024 ~ 05:33 uur ~ Bron: Redactie Kerk/St. Lourdes a.d. Amstel ~ Beeld: Wiki

 -Haarlem- De stichting Lourdes aan de Amstel ijvert sinds jaar en dag voor de bouw van een grote Mariale bedevaartkathedraal bij de RAI te Amsterdam. Een initiatief dat een plek wil geven aan de devotie tot de Amsterdamse Mariaverschijningen die van 1945 tot 1958 in de Amsterdamse rivierenbuurt plaatsvonden, een devotie die zich sindsdien wereldwijd verspreid heeft.

KOP VAN DE ZUIDAS

In de kop van de Zuidas aan de Gaasterlandstraat, waar de gedroomde bedevaartskerk gebouwd zou moeten worden, is nog steeds voldoende bouwgrond beschikbaar om een mooie mariale kathedraal te bouwen. Reeds 12 Jaar geleden was het betreffende terrein gereserveerd voor de bouw van een groot theater van Joop van der Ende annex een uitgaansgebied. Dit project was bedoeld als culturele afsluiting van de Zuidas, en als tegenwicht voor de vele economische kolossen c.q. kantoorpanden die het aanzicht van de Zuidas domineren.

NIEUWE NORMEN VOOR MARIAVERSCHIJNINGEN

In tegenstelling tot recente berichten in de media rond de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren, met name het feit dat dat deze devotie verboden zou zijn, hecht de stichting Lourdes aan de Amstel er aan om te verduidelijken dat de zaken wat genuanceerder liggen dan beweerd wordt. De bouw van een bedevaartskerk behoord nog steeds tot de mogelijkheden en de stichting Lourdes aan de Amstel gaat door met de realisatie van deze mariale kerk.

De devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren is nog steeds volledig toegestaan, mits er in acht wordt genomen dat de Mariaverschijning van Amsterdam nog niet “volledig” door Rome erkend zijn. De huidige status voor de devotie wordt sinds 1974 gekwalificeerd als het zogenaamde “non constat”, dit komt enigszins overeen met wat de nieuwe normen voor de beoordeling van verschijningen (uitgebracht 17 mei jongsleden) als “nihil obstat” omschrijven. Dit houd een neutrale positie in ten opzichte van het bovennatuurlijke karakter, “nihil obstat” of “non constat” zijn echter geen afkeuring als zijde vals/gefabriceerd, dat zou door de kwalificatie “constat de non” worden aangegeven. Deze kwalificatie is echter nooit aan de Amsterdamse Mariaverschijning toegekend, en is in de officiële stukken niet te vinden.

Reeds In 1981 heeft de congregatie – thans Dicasterie – voor de geloofsleer brieven verstuurd aan het bisdom Haarlem-Amsterdam met het verzoek aan de toenmalige bisschop om de verschijning nogmaals te onderzoeken en eventueel de devotie vrij te geven. In 1995 heeft vervolgens het hoofd van de congregatie voor de geloofsleer, kardinaal Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI), toestemming gegeven voor de vrijgave van de devotie, met openlating van de mogelijkheid tot volledige erkenning op enig later tijdstip.

BEDEVAARTSKERK VERSUS MEGABORDEEL

Een recente ontwikkeling met betrekking tot het Zuidas gebied, is de door de gemeenteraad van Amsterdam gewenste bouw van een Megabordeel. Volgens Lourdes aan de Amstel zal een Megabordeel echter niet de gewenste imagoverandering van Amsterdam bewerkstelligen. Bovendien heeft de gemeente Amsterdam juist te kennen gegeven af te willen van de vele zogenaamde “prettoeristen” die voor veel overlast zorgen in de stad. Zal dit bewerkt worden met een Megabordeel als internationaal uithangbord?

Een mooie bedevaartkathedraal daarentegen, naar model van de Aya Sophia, een van de oudste kerken in de wereld, zal bedevaartgangers c.q. toeristen naar Amsterdam kunnen trekken van enig hoger niveau, volgens Lourdes aan de Amstel. Ook is de verbeelding van Maria als Moeder van de Mensheid en Vrouwe van alle Volkeren door middel van een mariale bedevaartkerk volgens Lourdes aan de Amstel te prefereren boven het beeld van een Megabordeel. Tevens symboliseert het beeld van Maria als Vrouwe van en voor alle Volkeren beter het imago van Amsterdam als stad van de vele culturen, rassen en talen én de stad van verbinding, tolerantie en inclusiviteit.

GEBEDSDAG TE HEILOO / 5e MARIALE DOGMA

8 Juni aanstaande zal wederom de jaarlijkse gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehouden worden op het terrein van het diocesaan Mariaheiligdom te Heiloo. Sprekers zullen zijn Mgr. Hendriks bisschop van Haarlem-Amsterdam en prof. Mark Miravalle top-marioloog uit de VS en initiatiefnemer van de wereldwijde beweging voor het 5e mariale dogma: Vox Populi Mariae Mediatrici. Een lekeninitiatief dat ijvert voor de afkondiging van een 5e en laatste mariaal dogma, waarbij Maria erkend wordt in haar Bijbelse en kerkelijke rol als Middelares, Voorspreekster en Co-Redemtrix. Een initiatief dat al ondersteund wordt door meer dan 700 bisschoppen en 40 kardinalen en 8.000.000 leken.

Alle belangstellende zijn van harte welkom, de toegang is vrij. Er zal gelegenheid zijn voor ontmoeting en overleg rond de status van de devotie, het 5e mariale dogma en de realisatie van de bedevaartskerk. De gebedsdag zal beginnen om 11.15u. Voor het volledige programma zie de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam.