Margaret Karram, van Israëlische en Palestijnse komaf, vertelt op de Synode wat oorlog in het Heilige Land voor haar betekent

Leestijd: 3 minuten
De voorzitster van de Focolarebeweging, Margaret Karram. Beeld: EMB

 

 

Vrijdag 13 oktober 2023 -07:18 uur – Bron: Redactie Kerk/VN/KNA – Beeld: Publiek domein

 -Rome- Gebed voor vrede verenigt de Kerk over de hele wereld. Dit is de boodschap van de Synode 2023, waarin de urgentie van samen optrekken in de interreligieuze en interculturele dialoog wordt besproken. De voorzitster van de Focolarebeweging, Margaret Karram, legde uit hoe haar hart zich verscheurd voelt door het uitbreken van geweld in het Heilige Land.

Margaret Karram, voorzitster van de Focolare-beweging, Arabische, Katholiek, van Israëlische en Palestijnse komaf: het smeekgebed van vanochtend in de Synode, zei zij , was voor haar “een heel intens moment” omdat “sinds het uitbreken van de oorlog mijn hart verscheurd is en ik mij afvraag wat ik hier op de Synode doe.

Samen met iedereen bidden was een heel intens moment.”

Volgens Margaret Karram zijn er veel inspanningen nodig voor vrede, maar “de kracht van het gebed is cruciaal”. En zij voegt eraan toe: “Deze ervaring leert mij wat het betekent om samen op te trekken, om in dialoog te gaan, om jezelf door anderen te laten uitdagen, en synodaliteit is niet alleen maar een methodologie, het moet een manier van leven van de Kerk worden: met respect naar anderen luisteren, voorbij de verschillende meningen”.

“Ik heb een Joodse vriend die besloot om tegelijkertijd met Moslims te bidden om met hen verenigd te worden in gebed.”

De voorzitster van de Focolare-beweging haalde vervolgens de talrijke interreligieuze gebedsinitiatieven aan die tegenwoordig, ook via digitale platforms, zijn gelanceerd om het grootst mogelijk aantal gelovigen over de hele wereld erbij te betrekken: “Gisteren was er ook een verbinding met Oekraïne. Wij kwamen overeen om tegelijkertijd bijeen te komen om samen te bidden via het Living Peace-initiatief en wij vragen ook om concrete gebaren van solidariteit richting broeders van andere religies, samen met de belofte om een ​​oproep voor vrede te ondertekenen die gericht zal worden aan de heersers.

Goede daden maken geen lawaai, er wordt teveel gesproken over haat, maar Margaret Karram wil erop wijzen dat velen in Israël kritisch tegenover de regring staan en het belangrijk vinden om bruggen te bouwen met degenen die in Gaza wonen: “Ik heb een Joodse vriend die besloot om tegelijkertijd met Moslims te bidden om met hen verenigd te worden in gebed.”

In antwoord op vragen van de pers riep de voorzitster van de Focolarebeweging op tot collectieve actie van de internationale gemeenschap om de onderhandelingen te hervatten en de urgentie van het oplossen van dit conflict te beseffen: “Er is nog steeds te veel stilte. “Mijn stem alleen zal geen vruchten afwerpen; ieders inzet is nodig om het respect voor de mensenrechten en de verzoening tussen de volkeren te bevorderen.”