Marseille: Paus ontmoet geestelijkheid

Leestijd: 2 minuten

H. MIS IN DE BASILIEK VAN MARSEILLE

Zaterdag 23 september 2023 – 11:25 uur – Bron: Redactie Kerk – Beeld: Publiek domein

 -Marseille-Tijdens zijn eerste ontmoeting met de gelovigen en geestelijken van Marseille, na zijn aankomst in deze Franse stad, ging de Paus naar de basiliek van Notre Dame de la Garde (Onze-Lieve-Vrouw van de Wacht), waar hij zijn eerste H. Mis hield met gelovigen, Priesters, Diakens, Seminaristen, plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders en religieuzen van diverse geloofsgemeenschappen. Een gelegenheid waarbij hij ook de vruchten van de ‘mediterrane ontmoetingen’ onder de mantel van Maria plaatste.

De Paus arriveerde bij de Basiliek en zegende de aanwezigen met wijwater, een symbool van de doop, en ging vervolgens naar het het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Garde,  waarvoor hij een moment van stil gebed hield.

Na de welkomsttoespraak die Kardinaal Jean-Marc Aveline tot Franciscus richtte, herdacht de Paus “de groten” die als pelgrims naar dezelfde Basiliek gingen, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Garde, waar gelovigen sinds de 13e eeuw de aanwezigheid van de Heer  hebben gezocht en gevonden middels de ogen van zijn Heilige Moeder.”

Bovendien verzekerde hij dat “wij, Priesters en gewijde personen, ook geroepen zijn om mensen de blik van Jezus te laten voelen en tegelijkertijd de blik van onze broeders naar Jezus te brengen. In het eerste geval zijn wij instrumenten van barmhartigheid, in het tweede geval zijn wij instrumenten van voorbede.

Mogen de deuren van de kerken en het hart altijd open zijn

De blik van Jezus, zo benadrukte de Paus, “is vol tederheid en wij zijn ook geroepen om die tederheid op anderen over te brengen.”

“Laten wij de deuren van Kerken en parochiehuizen openen, maar vooral die van het hart, om het gelaat van onze Heer te tonen door onze zachtmoedigheid, vriendelijkheid en gastvrijheid. Moge iedereen die komt geen afstand en oordelen vinden, maar eerder het getuigenis van een nederige vreugde. Moge de gewonden van het leven een veilige haven in je blik vinden, een adem in je omhelzing, een streling in je handen, in staat om de tranen weg te vegen”, merkte hij op.

Ondertussen herinnerde hij de Priesters aan ‘de schoonheid van het feit dat wij zoveel mannen en vrouwen kunnen bevrijden van de last van de zonde door de gave van vergeving van de Heer en dat wij de levens van mensen kunnen verlichten met de Sacramenten en de nabijheid van God. Wees dicht bij iedereen, vooral de meest kwetsbaren en minder bedeelden. Dit betekent dat wij de blik van Jezus naar onze broeders moeten richten”, voegde Paus Franciscus eraan toe.

 

“U neemt de ogen, de stemmen en de vragen van hen allemaal mee naar de Eucharistietafel, voor het Tabernakel of in de stilte van je kamer, waar de Vader jou ziet. Jullie zullen een trouwe echo zijn, als voorbidders, als ‘Engelen op aarde’, boodschappers die alles dragen voor de glorie van de Heer.”

Ten slotte gaf de Paus de volgende aansporing:

“Lieve Broeders, laten wij Gods blik op onze broeders- en zusters richten, laten wij de dorst van onze broeders- en zusters naar God brengen, laten wij de vreugde van het Evangelie verspreiden. Dit is ons leven en het is ongelooflijk mooi, ondanks de inspanningen en valpartijen. Laten wij samen tot de Maagd Maria bidden dat zij ons vergezelt en ons beschermt.”