Oproep van Dries van Agt

Dierbare lezer,

Rechtvaardigheid voor de Palestijnen. Met dat oogmerk richtte ik op 10 december 2009 The Rights Forum op. De organisatie waarvan ik erevoorzitter ben, en waarbij ik met hart en ziel ben betrokken. Op 10 juni bestond The Rights Forum 12,5 jaar.

Dat jubileum wordt overschaduwd door een andere gebeurtenis. Want op dezelfde dag bereikte de Israëlische militaire bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook de onwaarschijnlijke mijlpaal van 55 jaar.

Hele generaties Palestijnen hebben nooit vrijheid gekend. Wat voor ons onvoorstelbaar is, is voor hen de dagelijkse realiteit. In bezet gebied leven de Palestijnen onder een wreed regime van geweld, onderdrukking en apartheid dat als springplank dient voor de kolonisering van hun land.

Activistischer
Die voortgaande bezetting en terreur verklaart de ontwikkeling die The Rights Forum de afgelopen 12,5 jaar heeft doorgemaakt. Opgericht als kenniscentrum met vooral een politieke missie hebben wij ons werkterrein steeds verder uitgebreid. In de termen van onze tegenstanders zijn wij ‘activistischer’ geworden. Ik geef u graag een aantal voorbeelden van dat ‘activisme’.

Wij speelden een leidende rol in de internationale coalitie die het Internationaal Strafhof aansprak op het uitblijven van onderzoek naar oorlogsmisdaden in bezet Palestijns gebied.

We stonden aan de wieg van het European Legal Support Centre (ELSC) dat juridische hulp biedt aan hen die door pro-Israël-organisaties worden belasterd of aangeklaagd.

En we initieerden het Europees Burgerinitiatief dat moet leiden tot een Europees verbod op handel met nederzettingen in bezette gebieden.

Wij spreken media aan op hun verslaggeving – of het ontbreken daarvan. Ons ongenoegen over de berichtgeving hebben wij omgezet in een eigen nieuwssite, dat nieuws brengt dat in de reguliere media onderbelicht blijft.

Lastercampagne
De resultaten van onze inspanningen zijn af te meten aan de toenemende lastercampagnes vanuit pro-Israëlische hoek. Dieptepunt was de lastercampagne naar aanleiding van het Wob-verzoek, dat wij indienden bij Nederlandse universiteiten. Met het Wob-verzoek wilden we zicht krijgen op banden van universiteiten met Israëlische en andere partners – banden die mogelijk bijdragen aan schendingen van de mensenrechten.
Smadelijke tweet Wim Kortenoeven
Voormalig CIDI-medewerker en PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven verpakt zijn aan The Rights Forum gerichte beschuldigingen in nazi-terminologie. Kortenoeven woont in de illegale, op Palestijns land gestichte Israëlische ‘nederzetting’ Eli.
Ondanks de schade die daaruit voortkwam voor onze organisatie en medewerkers is onze strijdlust onaangedaan. Wij laten ons niet intimideren!

Onveranderd is dat wij ons strikt laten leiden door het internationaal recht. Want vrede maakt geen kans zonder rechtvaardigheid

We willen méér doen. Helpt u mee?
Wij willen onze activiteiten verder uitbreiden. Meer artikelen schrijven, onze sociale media intensiever inzetten, meer onderzoek doen, meer campagne voeren en ons nog actiever met de politiek en media bezighouden.

Voor die extra activiteiten ontbreken ons echter de middelen. Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Daarom doe ik een beroep op u.

Geeft u ons een steuntje in de rug?

Ja, ik help mee!
Wat mij rest is u hartelijk te danken voor de steun en warme betrokkenheid die we in de afgelopen jaren van u ontvingen. Ik hoop dat onze wegen elkaar spoedig zullen kruisen tijdens een van onze toekomstige bijeenkomsten.

Ik wens u een goede zomer!

Met strijdbare groet,

Dries van Agt

Geef een reactie op dit artikel