Tag: dries van agt

Oproep van Dries van Agt

Dierbare lezer, Rechtvaardigheid voor de Palestijnen. Met dat oogmerk richtte ik op 10 december 2009 The Rights Forum op. De organisatie waarvan ik erevoorzitter ben, en waarbij ik met hart en ziel ben betrokken. Op 10 juni bestond The Rights Forum 12,5 jaar. Dat jubileum wordt overschaduwd door een andere […]

België gaat producten uit Israelische nederzettingen als zodanig aanmerken

  -Brussel- België gaat niet langer toestaan dat producten uit de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) worden geëtiketteerd als ‘afkomstig uit Israël’. Het kabinet had als onderdeel van het regeerakkoord van vorig jaar een speciale commissie opgericht om de etiketteringskwestie te bespreken. De aanbeveling van de commissie, om te differentiëren tussen producten […]

Certificaat voor Dries van Agt

 -Nijmegen- Afgelopen week kreeg erevoorzitter Dries van Agt bezoek van José van Leeuwen, Esther van der Most en van directeur Gerard Jonkman van ‘Plant een Olijfboom'(zie foto boven). Zij boden Van Agt officieel het certificaat aan dat behoort bij de 360 olijfbomen die hem eerder dit jaar ter gelegenheid van […]

Dries van Agt: Veel en warme reacties op opzeggen lidmaatschap CDA

  -NIjmegen- Naar aanleiding van de berichtgeving dat Dries van Agt, voormalig premier, minister, commissaris van de Koningin en oprichter en erevoorzitter van The Rights Forum, zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd, heeft postaal en via sociale media en andere kanalen veel hartverwarmende reacties opgeleverd. De berichten en steunbetuigingen, die […]

Over en uit, salut! Dries van Agt verlaat het CDA

Ik zeg u vaarwel in treurnis  -Nijmegen- ‘Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van het CDA en zijn voorloper KVP is mijn afscheid van de partij onvermijdelijk geworden. De onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk kan ik niet langer verdragen.’ Dat zijn de openingswoorden van de brief waarmee […]

Misleidende pro-Israël-propaganda in herziene Britse lesboeken

 -London- Twee geschiedenisboeken over Israël/Palestina voor het Britse middelbaar onderwijs werden ingrijpend bewerkt om Israël in een gunstig daglicht te stellen. Dat gebeurde op aandrang van de Israël-lobby. Die conclusie trekken twee Britse professoren. Op 16 maart presenteerden zij een acht pagina’s tellend rapport met hun uiterst kritische bevindingen. De boeken […]

Leo Fijen en de 90 jarige Dries van Agt

Opinie Het goede fluistert en het kwade schreeuwt. En die schreeuw is bijna elke dag te horen. Want het virus blijft ons geselen en maakt ons moedeloos. De cijfers van de besmettingen vliegen ons nog steeds om de oren, de mutaties worden in rampscenario’s geschetst, de vaccinaties komen maar niet […]

Jarig vandaag: Dries van Agt 90

Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt (Geldrop, 2 februari 1931). Jurist, hoogleraar, politicus, diplomaat. Hij was van 1977 tot 1982 minister-president van Nederland in drie achtereenvolgende kabinetten voor het CDA. Daarvoor was hij minister van Justitie. Hij werd na zijn premierschap onder meer een zeer actief pleitbezorger voor de rechten […]