Mijlpaal in aidsgenezing: mogelijk tweede patiënt ter wereld genezen van hiv

Leestijd: 2 minuten

  -BONN-Er is opnieuw een geval bekend van een hiv-patiënt die na een stamceltransplantatie lijkt te zijn genezen. Daarmee wordt deze patiënt mogelijk de tweede ter wereld die van de ziekte geneest. Toch waarschuwen de betrokken onderzoekers in een Duits-Britse studie, dat vandaag in het wetenschappelijke vakblad Nature wordt gepubliceerd.

Tot hiertoe was slechts één gedocumenteerd geval bekend van een patiënt die van hiv genas. Het gaat om de Amerikaan Timothy Brown, die twaalf jaar geleden een specifieke stamceltransplantatie onderging en bekend staat als de “Berlijnse patiënt”. Tal van sindsdien ondernomen pogingen om de procedure te herhalen, bleven echter zonder succes, tot nu dus.

De huidige patiënt, naar wie wordt verwezen als de “Londense patiënt”, is inmiddels al achttien maanden in goeden doen. Volgens de onderzoekers is hun procedure heel wat minder agressief dan die waaraan de Berlijnse patiënt werd onderworpen.

Getransplanteerde hiv-resistente immuuncellen hebben de kwetsbare cellen volledig  vervangen

Bij de Londense patiënt werd in 2012 de relatief zeldzame aandoening hodgkinlymfoom in een vergevorderd stadium vastgesteld. Hij onderging een transplantatie van hematopoëtische stamcellen, afkomstig van een donor die over de CCR5-mutatie beschikt, en vertoonde slechts een milde reactie. De transplantatie vernietigde de kanker zonder schadelijke neveneffecten.

Na zestien maanden werd de antiretrovirale behandeling van de patiënt stopgezet. Het lijkt er intussen op dat de getransplanteerde hiv-resistente immuuncellen de kwetsbare cellen volledig hebben vervangen, aangezien het virus niet meer in het lichaam van de patiënt lijkt te zitten.

De onderzoeken wijzen er wel op dat de techniek mogelijk niet bij alle met hiv-besmette mensen werkt. Bovendien is het eerder onwaarschijnlijk dat een stamcelbehandeling, die vaak gepaard gaat met zware en langdurige neveneffecten, een realistische optie is voor de behandeling van hiv in de nabije toekomst, temeer daar er nu krachtige medicatie voorhanden is om het virus onder controle te kunnen houden. Niettemin gelden de bevindingen van de onderzoekers als een mijlpaal in de strijd tegen de wereldwijde aidsepidemie. Ze bevestigen onder andere dat de Berlijnse patiënt niet gewoon een anomalie was, luidt het.

Bron: Nature Foto: PB-Typographyimages