Nachtmis in Kerkruïne zorgt voor controverse in Italië

Leestijd: < 1 minuut -Rome- (KNA) In het Italiaanse Norcia werd de Hoogmis bij gelegenheid van Kerst in de ruïne van de door een aardbeving beschadigde Kerk Santa Maria Argentea gehouden.

Aartsbisschop Renato Boccardo sprak in zijn homilie, volgens plaatselijke media, van een “Schreeuw van pijn en hoop”. De keuze voor deze plek om Kerst te vieren door de Aartsbisschop was omstreden. Critici zeiden, dat het in oktober 2016 ingestorte Godhuis hen herinnert aan de ambtelijke bureaucratie en de vele vertragingen ten aanzien van de wederopbouw.

Boccardo wees in zijn preek, volgens de online-krant “Umbria24″ op de armoede van de stal van Bethlehem. Velen hebben geen huis meer, slachtoffers van aardbevingen alsook mensen zonder werk, maar ook zij die hun vaderland ontvlucht zijn en op de Middellandse Zee hun graf vonden. Actiegroepen hadden zich in de afgelopen dagen tegen een kerstviering in de ingestorte Kerk zonder dak uitgesproken. Hun gevoel van, in de steek gelaten, kan alleen nog door bouwkranen en mensen die werken aan wederopbouw verlicht worden”.

Aan de Kerstviering konden volgens de krant nog slechts 90 mensen deelnemen in het middenschip van de Kerk; de overige gelovigen volgden de Mis via beeldschermen op het Kerkplein.