Nederland overtrad weer de regels. Asielzoeker mag langer werken

Leestijd: 2 minuten
Woensdag 29 november 2023 – 15:58 uur – Bron: Redactie Binnenland/UWV/Omroep GLD/RvS – Beeld: Publiek domein

-‘s Gravenhage- Weer overtrad de Nederlandse regering de Europese wet- en regelgeving. Het begint bijna een traditie te worden, maar wel een pijnlijke. 

 

 Wat is er nu weer aan de hand?

In Nederland mag een asielzoeker maximaal 24 weken werken, daarna is het over-en-uit. Met die regel overtreedt de Nederlandse overheid Europese regelgeving en de schendt zij zelfs de mensenrechten. Aan deze criminele handelingen door ‘Den Haag’ heeft de hoogste rechter van ons land vandaag een eind gemaakt.

Asielzoekers in het bezit van een werkvergunning mogen langer dan de maximaal toegestane 24 weken per jaar werken in Nederland, oordeelt de Raad van State. Volgens het hoogste bestuursorgaan is de Nederlandse zogeheten 24 wekeneis, op basis waarvan het UWV werkvergunningen verstrekt, volledig in strijd met het Europese recht.

Eén van de vele voorbeelden: Drie jaar geleden vluchtte Elvis uit Nigeria; nu woonachtig in het asielzoekerscentrum in Harderwijk. Hij vond werk in een slachterij in de buurt en wilde na afloop van het contract aan het werk blijven. Maar toen zijn werkgever van het UWV geen nieuwe werkvergunning kreeg, stapte hij naar de rechter. Die gaf Elvis gelijk. Het UWV ging tegen die uitspraak in beroep.

In strijd met Europese richtlijn

De uitkeringsinstantie beriep zich op de Wet arbeid vreemdelingen. Die bepaalt onder meer dat asielzoekers niet meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Maar de Raad van State stelt nu dat die wet in tegenspraak is met Europese wetgeving. Die schrijft namelijk voor dat asielzoekers te-allen-tijde toegang tot de arbeidsmarkt moeten hebben. Volgens de Europese Unie maakt dat integratie juist eenvoudiger en leidt het ertoe dat asielzoekers meer zelfvoorzienend worden. Voor Elvis betekent dat dat hij nu dus méér mag werken.

Uitkeringsinstantie UWV is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. “De uitspraak zorgt voor duidelijkheid voor alle asielzoekers en werkgevers in Nederland”, aldus een woordvoerder. Het UWV voelde dat zij -ook internationaal- crimineel handelde en hield al rekening met deze uitkomst. “Wij waren al begonnen met voorbereidingen, dus wij kunnen nu het verlengen van alle werkvergunningen in gang zetten”, vertelt de woordvoerder.

‘Scheve schaats’

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse overheid ‘een scheven schaats rijdt’. Afgewezen asielzoekers werden in het verleden rücksichtslos op straat gezet (geklinkerd in het vakjargon van de IND). Na een klacht door de PKN (Protestantse Kerk Nederland) onder leiding van de Haarlemse advocaat Pim Fischer, ‘tikte’ het Europees Hof voor Justitie Nederland op de vingers. De uitspraak leidde tot onmiddelijke invoering van de Bed-Bad-Brood-regeling, inmiddels vervangen door de LVV-opvang, waardoor asielzoekers een kans krijgen op een nieuwe asielaanvraag en huisvesting. Uit actuele Inlia-gegevens blijkt dat in deze groep rond de 70 procent bij een tweede asielaanvraag succes heeft, doordat de IND bij de eerste aanvraag had geblunderd.