Nederland staakt subsidie Palestijnse organisatie

Leestijd: 2 minuten
Zondag 09 januari 2022 05:12 – Bron: TRF- Beeld: PB
 -Nijmegen- Deze week maakte het kabinet bekend de Nederlandse financiering van de Palestijnse landbouworganisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC) te beëindigen.

UAWC speelt een essentiële rol in de bescherming van agrarische gemeenschappen in bezet Palestijns gebied tegen de Israëlische kolonisator. Om die reden tracht Israël UAWC te criminaliseren en verbieden: de organisatie is één van de zes Palestijnse ngo’s die door Israël als ‘terreurorganisatie’ zijn aangemerkt.

Nederland heeft die Israëlische campagne nu van extra brandstof voorzien. Eerst door zich in juli 2020 door pro-Israëlische organisaties onder druk te laten zetten om een onderzoek naar UAWC in te stellen. Nu door dat onderzoek aan te grijpen om de banden met UAWC te verbreken.

Onderzoek pleit UAWC vrij
Daarbij doet zich het bizarre feit voor dat het onderzoek UAWC volledig vrijpleit van de zware Israëlische terreur-beschuldigingen. Het kabinet baseert zijn radicale besluit op ‘individuele relaties’ van UAWC-medewerkers en het feit dat UAWC daarover niet transparant zou zijn geweest. Om tot dat standpunt te komen nam het kabinet afstand van de bevindingen van de onderzoekers en van de verplichtingen die UAWC draagt onder de Palestijnse wet en in het kader van de mensenrechten.

Palestijnse samenleving in de steek gelaten
Zo is een geitenpaadje gezocht om te voldoen aan de druk van Israël en zijn lobby. Op vederlichte gronden is een besluit genomen met loodzware consequenties. Niet alleen zullen andere Europese donoren van UAWC er door Israël en zijn lobby mee onder druk worden gezet, ook zal Israël er een aanmoediging in zien om de beoogde vernietiging van het Palestijnse maatschappelijk middenveld vol gas voort te zetten. Nederland had daar een dam tegen kunnen opwerpen, maar heeft daar op onzuivere gronden van afgezien.

UAWC heeft met een krachtige verklaring op het kabinetsbesluit gereageerd en onderzoekt de mogelijkheid zich juridisch te verweren. Het verwijt Nederland ‘de hele Palestijnse samenleving in de steek te laten’. Ook The Rights Forum verzet zich in verschillende verbanden tegen het onrechtvaardige en risicovolle Nederlandse besluit. Mogelijk doen wij daarvoor binnenkort een beroep op uw steun en inzet.