Nieuwe bisschop gewijd in China als gevolg van de overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de communistische regering

Leestijd: < 1 minuut
Vrijdag 02 februari 2024 ~ 00:09 uur ~ Bron: Redactie kerk/VN ~ Beeld: Holypics

-Vaticaanstad- Het Vaticaan heeft gisteren de wijding aangekondigd van pater Peter Wu Yishun tot bisschop van de apostolische prefectuur Shaowu (Minbei), de derde benoeming van een bisschop in China in slechts een week tijd, wat een duidelijk bewijs is van de reactivering van de overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de communistische regering.

Bisschop Wu werd op 16 december 2023 benoemd tot bisschop van Shaowu, gelegen in de zuidoostelijke kustprovincie Fujian, “in het kader van de Voorlopige Overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China. Deze benoeming is pas gisteren door Rome openbaar gemaakt

De mis voor de bisschopswijding werd gevierd in de Chengguan-kerk in het Jianyang-district, Nanping City, en werd gecelebreerd door Joseph Li Shan, aartsbisschop van Peking, voorzitter van de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CCPA) en vice-voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land.

De mis werd ook bijgewoond door drie andere bisschoppen, 80 priesters en ongeveer 360 religieuzen en leken, volgens een officiële verklaring van de Bisschoppenconferentie van de Katholieke Kerk in China.

Wu werd geboren op 7 december 1964 en ontving zijn theologische opleiding aan het Sheshan Seminary in Shanghai. Hij werd tot priester gewijd op 15 augustus 1992, het feest van de Hemelvaart van Maria, voor het bisdom Xiamen.