Nigeriaanse Bisschoppenconferentie: “Kerk heeft niet de macht om irreguliere verbintenissen te zegenen”

Leestijd: 3 minuten
Donderdag 21 december 2023 ~ 12.05 uur ~ Bron: Redactie Kerk/KNA/BBC ~ Beeld: MariaBode


-Abuja/Vaticaanstad- De Vaticaanse Verklaring ‘Fiducia Supplicans’ door Paus Franciscus sloeg afgelopen maandag wereldwijd in als een bom. Het was opvallend stil, zeker onder behoudende Katholieken. Niemand zag deze maatregel zo snel en  nog onder deze Paus aankomen. Lees verder onder de advertentie>

Inmiddels is de boodschap doorgedrongen, ook in Afrika. De Bisschoppenconferentie van Nigeria is op zijn zachtst gezegd ‘not amused’. In een schriftelijke reactie herbevestigen de Nigeriaanse Bisschoppen, onder aanvoering van Lucius Iwejuru Ugorji, Aartsbisschop van Owerri “de eeuwige leer van de Katholieke Kerk over het huwelijk en stelt nadrukkelijk dat de Kerk niet de macht heeft om irreguliere verbintenissen te zegenen”. Het Vaticaan heeft nog geen reactie gegeven.

In een schrijven stellen de Afrikaanse Bisschoppen dat hun uitleg toch een andere is dan die uit het Vaticaan. “De verklaring bevestigt opnieuw de eeuwige leer van de Katholieke Kerk over het huwelijk als een exclusieve, permanente en onverbrekelijke verbintenis tussen een man en een vrouw, die van nature openstaat voor het voortbrengen van kinderen en stelt nadrukkelijk dat de Kerk niet de bevoegdheid heeft om onregelmatige verbintenissen in te zegenen”, aldus de Kardinalen.

“De verklaring benadrukt ook de waarheid over Gods barmhartigheid. Iemand die uit vrije wil om een zegen vraagt, toont vertrouwen in God en een verlangen om volgens Gods geboden te leven. Vragen om Gods zegen hangt niet af van hoe goed je bent. Imperfectie is de reden om Gods genade te zoeken. Daarom worden mensen in irreguliere relaties aangespoord om nooit de hoop te verliezen, maar om Gods genade te vragen en barmhartigheid te voelen terwijl zij open blijven staan voor bekering” zo vervolgen de Kardinalen verder.

Strijdig

Tot slot verzekert de Katholieke Bisschoppenconferentie van Nigeria alle mensendie oprecht in God geloven dat de leer van de Katholieke Kerk over het huwelijk dezelfde blijft. Daarom is er geen mogelijkheid om verbintenissen en activiteiten tussen mensen van hetzelfde geslacht in de Kerk te zegenen. Dit zou in strijd zijn met Gods wet, de leer van de Kerk, de wetten van Nigeria en het beledigt de eeuwenoude cultuur van onze mensen.

De Katholieke Bisschoppenconferentie van Nigeria dankt alle priesters voor hun begeleiding van getrouwde stellen en dringt er bij hen op aan al het mogelijke te blijven doen om het sacrament van het Heilig Huwelijk hoog te houden en nooit iets te doen dat de heiligheid van dit sacrament in gevaar zou kunnen brengen. Een reactie die lijnrecht staat tegenover de Duitse ambtscollega’s die spreken van een Kerstgeschenk.

Lees verder onder de reclame voor een update>

 

Inmiddels hebben, naar aanleiding van de Nigeriaanse brief, ook de Bisschoppenconferenties van Oekraïne, Zambia en Malawi zich bij de Nigeriaanse Bisschoppen aangesloten.