Nu is het genoeg ! Maria 2.0-oprichtsters verlaten RK-Kerk

Leestijd: 2 minuten
Een van de vele protestacties van Maria 2.0 (foto wiki CC0)
Donderdag 25 maart 2021-15:31- Bron: KNA/Redactie kerk- Foto: Wiki/PB
  -Bonn- De twee initiatiefnemers van de Duitse Kerkhervormingsbeweging ‘Maria 2.0, Elisabeth Kötter en Andrea Voss-Frick uit Münster, willen de Rooms-Katholieke Kerk verlaten. De formele datum hiervoor zou in april moeten zijn.

Zij willen allebei Katholiek blijven, maar niet langer lid zijn van de publiekrechtelijke instelling genaamd Rooms Katholieke Kerk, zegt Voss-Frick vandaag tegen ARD televisie. Zij kunnen zich pas in april formeel uitschrijven omdat er voor die tijd geen afspraken gemaakt kunnen worden, wegens overvolle agenda’s in hun Diocese.

Men moet begrijpen dat het onmogelijk is om de hiërarchieën en machtsstructuren in de Katholieke Kerk te veranderen, legt Voss-Fricke uit. Als Katholieken die willen hervormen zich in het openbaar uiten, zullen zij keer op keer moeten ervaren dat er weigeringen of een veto komen van ‘de heren uit Rome’. Als actuele voorbeelden noemt zij de gevallen van seksueel geweld door Priesters, de tussenkomsten van de Romeinse Congregatie voor de Geloofsleer in het proces van de zogenaamde Synodale Weg, waarmee de Duitse Bisschoppenconferentie hervormingen nastreeft, en recent het onlangs uitgevaardigde verbod op de zegening van homoseksuele stellen door Rome.

“Wij zijn nog steeds kerk”

Elisabeth Kötter beroept zich op haar persoonlijk geweten als reden voor haar vertrek. Zij beweert niet dat “de mensen die in de Kerk blijven een verkeerde beslissing nemen”. Maar in de afgelopen jaren heeft zij, naar eigen zeggen, zoveel negatieve dingen moeten meemaken in de Roomse Kerk, “dat het nu genoeg is!”. Iedereen die deel blijft uitmaken van dit systeem is “medeplichtigheid”, zegt zij. Met Andrea Voss-Frick wil zij echter betrokken blijven bij haar parochie in Münster en bijdragen aan de interreligieuze dialoog in de regio. De twee vrouwen blijven ook lid van ‘Maria 2.0’. Zij benadrukken: “Wij zijn nog steeds kerk.”

Het initiatief ‘Maria 2.0’, opgericht in 2019, pleit voor meer participatie en rechten van vrouwen in de Duitse Katholieke Kerk. Zij roept op tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen en wil toegang tot alle Kerkelijke ambten voor vrouwen.