Nuntius tikt Duitse Kerk weer op de vingers

Leestijd: 3 minuten
Mgr. Nikola Eterović, Aartsbisschop en Nuntius in Duitsland Beeld: Embedded by Michael Bönte

Vrijdag 10 november 2023 -08:03 uur – Bron: Redactie Kerk/Marit Henneman/ARD – Beeld: Publiek domein

-Vaticaanstad/Berlijn- Mgr. Nikola Eterović, Aartsbisschop en Nuntius in Duitsland, heeft in een preek in Berlijn verzekerd dat op dezelfde manier waarop God de Levitische Priesters vroeg om trouw te zijn aan hun roeping, iets wat vaak niet gebeurde, hij ook van de Bisschoppen en Priesters in Duitsland verlangt de mensen te onderwijzen en te vormen in de waarheid en de leer zoals God dat vraagt.

“De scherpe kritiek op de profeet Maleachi, die in de 5e eeuw voor Christus leefde, is gebaseerd op de religieuze decadentie van het Joodse volk en vooral van de Priesters. Het was zijn taak om zich volledig te wijden aan de aanbidding en het volk trouw de wet te onderwijzen. Maar volgens de Profeet faalden de Priesters in deze missie. In plaats van te werken voor de glorie van God, dachten zij alleen aan hun eigen belangen en gaven zij onvoldoende om de vorming van gelovigen, aldus de Nuntius.

Goedkeuring van het volk niet zoeken

De Pauselijk Nuntius voegde er nog aan toe: “Als Priesters niet langer verenigd zijn met God, kunnen zij niet zegenen omdat zij een slecht voorbeeld geven aan het volk en een obstakel worden voor een goede relatie met God. In plaats van het volk op authentieke wijze de leer te onderwijzen op de manier die door God is geopenbaard, maken zij zichzelf populair door hun onderwijs en delen zij de schuld voor de fouten van het volk. Priesters en al diegenen die een bijzondere missie van God hebben ontvangen, moeten trouw zijn in het geloof en de goedkeuring van het volk niet zoeken, vooral vandaag niet in de media, en deze missie niet verwaarlozen om persoonlijke redenen of bepaalde groepsbelangen, meent de Nuntius.

De Nuntius in Duitsland herinnerde zich wat de Heer deed met hen die de wet onderwezen en er niet naar leefden: “In het Nieuwe Testament volgt de Heer Jezus dezelfde lijn en bekritiseert hij duidelijk de schriftgeleerden en Farizeeën door te zeggen: “Op de stoel van Mozes zitten de schriftgeleerden en de Farizeeën. Doe dus en gehoorzaam alles wat zij U vertellen, maar conformeer U niet aan hun werken; want zij spreken alleen, maar doen niet” (Matteüs 23:2-3). Het is belangrijk om te onthouden dat de schriftgeleerden de experts op het gebied van het Oude Testament waren en de officiële uitleggers van de Mozaïsche wet. De Farizeeën daarentegen staan ​​bekend om hun aanvallen op de tradities van de vaderen en om hun slechts oppervlakkige trouw aan de wet. Jezus bekritiseert niet alle schriftgeleerden en Farizeeën, omdat sommigen van hen goede betrekkingen met hem hadden en tot zijn discipelen behoorden. Sint-Paulus was ook een Farizeeër ( Handelingen 23:6; 26:5). “De kritiek is gericht op de tegenstelling tussen de publieke proclamatie en het privé- en persoonlijke leven van deze mensen.”

Heilige Maagd Maria

Bisschop Eterovic beëindigde zijn preek met het aansporen van de herders van de Duitse Kerk: “Laten wij onze reflecties toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, opdat wij de roeping mogen beleven die God ons heeft toevertrouwd, volgens de leringen van de Heer Jezus en volgens het voorbeeld van Sint-Paulus en alle Heiligen die hun leven hebben gewijd aan de verheerlijking van God en de dienst aan anderen. Als wij ons zo gedragen, zal God onze dienst zegenen en ons tot een zegen voor onze broeders maken (vgl. Gen. 12,2). Amen”.

De Duitse Bisschoppenconferentie laat in een eerste reactie aan publieke omroep ARD weten, de preek voor kennisgeving aan te nemen en wil het daarbij laten.

 

 

«