Online-petitie voor Keulse Kardinaal Woelki gestart

Leestijd: 2 minuten

Een internet-petitie in Duitsland vroeg aandacht voor en had kritiek op Kardinaal Rainer Maria Woelki, die zich openlijk tegen Kerkelijke hervormingen keert. Nu is er een tegen-petitie gestart om hem rugdekking te geven – met zijn felle kritiek op de Duitse Synodale weg zou hij het volgens de organisatoren bij het juiste eind hebben.

-KEULEN- (KNA) Na een online-petitie met kritiek op Kardinaal Rainer Maria Woelki verzamelt een nieuwe initiatiefgroep nu via internet stemmen om de Kardinaal te steunen. De jongstleden dinsdag gestarte actie heeft inmiddels 1000 ondertekenaars. Initiator is de Düsseldorfse historicus en auteur Michael Hesemann.

De petitie looft Woelki’s kritiek op het hervormingsdebat in de Duitse Katholieke Kerk. De Synodale Weg is “een valse voorstelling van zaken, de mensen worden om de (kerk)tuin geleid, omdat men op nationaal niveau over zaken wil beslissen, die alleen maar, door de Moederkerk, op wereldniveau beslist kunnen worden”. Voorts zit men op een dood-lopende weg, omdat het zal leiden tot een protestantisering van de Rooms katholieke Kerk. “Wie gehuwde Pastoors en Pastorinnen, een lekenkerk, een soepele sexuele moraal en meegaan met de tijdgeest zoekt, die kan al dit soort zaken nu reeds vinden in de Duitse Protestantse Kerk”, aldus Woelki. Woelki heeft volgens de organisatoren het gelijk aan zijn kant, wanneer hij waarschuwt voor een reformatie 2.0.

De op 10 februari begonnen petitie met kritiek op Woelki, is iets succesvoller en heeft intussen 1.700 ondertekenaars. De door de voormalig WDR-journalist Kurt Gerhardt begonnen actie, beschuldigt de Kardinaal, zich tegen de veranderingen in de Kerk op te stellen.

Iedereen is gelijk

Als uit een andere tijd lijkt Woelki’s kritiek, wanneer hij er grote moeite mee heeft, dat tijdens de eerste  Synodale-bijeenkomst, een aantal weken geleden, Bisschoppen en leken gezamelijk – en niet in hierarchïsche volgorde –  de Frankfurter Dom binnengingen en daarmee tot uitdrukking brachten, “dat daar iedereen gelijk is”.

Eind januari troffen Bisschoppen en leken elkaar voor het eerst, om over de onderwerpen van de Synodale Weg zoals macht, sexuele moraal, de levensvorm van Priesters en de rol van de vrouw in de Kerk te debatteren.

BoekenBoeken