Ook Belgische bisschoppen kiezen voor Duitse koers

Leestijd: 2 minuten
Zondag 25 februari 2024 ~ 07:22 uur ~ Bron: Redactie Kerk ~ Beeld: Publiek domein

-Brussel- Vooruitlopend op de oktobersessies van de synode over synodaliteit dit jaar hebben de Belgische bisschoppen hun prioriteiten gedefinieerd in een tekst die ter discussie zal worden voorgelegd in de discussiegroepen en diocesane raden van de verschillende bisdommen van het land. De nieuwe koers die de Belgische bisschoppen willen ‘varen’, lijkt veel op die van hun Duitse collega’s. Achterhaalde tradities kunnen overboord.

Vrouwen

In het concept roepen de bisschoppen op tot reflectie over de plaats van vrouwen in de kerk. Zo zijn zij van mening dat het geven van een toenemende pastorale verantwoordelijkheid aan vrouwen en hun diaconale wijding niet universeel verplicht of verboden hoeft te zijn.’ Wijding, en niet alleen maar toelating tot het diaconale ambt, impliceert logischerwijs de bediening van het wijdingssacrament aan vrouwen.

Celibaat en viri probati wijding

De bisschoppen stellen dat “de verplichting van het celibaat voor priesters en diakenen die weduwnaar zijn, al lange tijd in twijfel wordt getrokken”. Zij voelen “de behoefte om het symbolisch-sacramentele karakter van het gewijde ambt te herontdekken”. De relatie tussen wijding en (eind)verantwoordelijkheid vergt nieuwe verduidelijking, zeggen zij: “Zij stellen dat priesters en diakenen steeds meer hun pastorale verantwoordelijkheid op zich nemen binnen teams waarin ook de leken hun plaats en hun taak hebben.”

Verder spreken de bisschoppen over de wijding van de ‘viri probati’ tot priester. Letterlijk betekent de term ‘beproefde mannen’. Het verwijst naar mannen die getrouwd zijn en vanwege hun levensstijl geschikt zijn voor het priesterschap.

Jongeren

Een andere prioriteit is de communicatie met jongeren. De bisschoppen willen meer investeren in mensen en middelen die in en via de digitale wereld getuigen van het Evangelie. Aanleiding is het feit dat jongeren meer op de digitale snelweg vertoeven, dan in stenen kerkgebouwen.

De ontwerpnota zal ter discussie worden voorgelegd in de discussiegroepen en raden van de verschillende bisdommen. Hun feedback zal uiterlijk begin april worden verzameld en vervolgens worden afgeleverd bij het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome.

Voorbeelden

Naast deze voorstellen zullen ook goede voorbeelden van synodale praktijk uit elk bisdom worden verzameld, die aan Rome zullen worden overhandigd met het oog op de voorbereiding van het werkdocument voor de tweede en laatste zitting van de synode, in oktober 2024.

Tradities

Bovendien willen de Belgische bisschoppen diepgaand debatteren over onderwerpen die verband houden met voortzetting of afschaffing van bepaalde tradities en vragen over ambten en bedieningen in de kerk.

De Belgische kerk bood bijvoorbeeld al de mogelijkheid van zegening aan paren van hetzelfde geslacht en hertrouwde paren, nog voordat de Paus dat officieel toestond. Europabreed is de verwachting dat zowel België alsook Duitsland in 2025 zullen overgaan tot het benoemen van vrouwen als diaken.

52,8% van de Belgische bevolking is katholiek; 9,4% van de bevolking – iets meer dan één miljoen inwoners – noemt zich praktiserend katholiek.