Ook RK-Kerk in Suriname bereidt zich voor op Coronavirus

Leestijd: < 1 minuut -PARAMARIBO- (ADN) De RK-Kerk in Suriname is klaar voor een eventuele komst van het coronavirus. Mocht het virus Suriname bereiken dan zal de Rooms-Katholieke kerk in Suriname ook gepaste maatregelen nemen. Dat heeft het Bisdom in Paramaribo in een brief bekend gemaakt aan haar pastores, diakens en Katholieke pers.

“Het Coronavirus is zich aan een stevige opmars bezig over de wereld. Tot dusver is dit virus nog niet in het land waargenomen. Het is echter wel raadzaam dat wij ons daarop voorbereiden en weten welke maatregelen wij moeten nemen om onze mensen te beschermen en verspreiding te verminderen” aldus Bisschop Karel Choennie.

Mocht het helaas toch zover komen dat het virus ook in Suriname wordt vastgesteld, dan zullen met onmiddellijke ingang de navolgende maatregelen van kracht zijn voor vieringen in ganse Bisdom, zolang het virus nog niet onder controle is:

•   tijdens Missen en vieringen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
•   communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de Celebrant uitgereikt te worden;
•   de Kelkcommunie (wijn) is voorbehouden aan de Celebrant;
•   kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand, maar doen dat middels hoofdbuiging;
•   geen gebruik van Wijwater in de Kerk bij binnenkomst en vertrek.

De Bisschop doet een beroep op iedereen in Suriname om elkaar te helpen en bij te staan om deze pandemie met kalmte tegemoet te treden.