Oostenrijk kampt met stijging kerkuittredingen

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 13 januari 2022 07:56 – Bron: ORF/KNA – Beeld: PB
 -Wenen- Het aantal mensen dat de kerk in Oostenrijk verlaat is aanzienlijk toegenomen. Volgens statistieken die gisteren door de Oostenrijkse bisdommen zijn gepubliceerd, hebben in 2021 in totaal 72.055 mensen de Katholieke Kerk verlaten. Dat is een stijging van zo’n 18,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (58.727).

Blijkbaar hebben velen volgens omroep ORF hun uitschrijving alsnog gedaan nadat contact en communicatie met de staatsautoriteiten in het eerste pandemiejaar 2020 vaak slechts in beperkte mate mogelijk was, waardoor het uitschrijven moeilijk was. In 2010 had de kerk in Oostenrijk 85.960 vertrekkers. Dit historische aantal was destijds grotendeels te danken aan de ontdekking van vele misbruikzaken in de kerk.

Het totaal aantal Katholieken is het afgelopen jaar weer licht gedaald. Op 31 december 2021 waren er 4,83 miljoen katholieken in Oostenrijk (2020: 4,91 miljoen); dit komt overeen met een daling van circa 1,6 procent (2020: min 1,5 procent).

Kerkelijk leven

Gisteren werden ook de statistieken over het kerkelijk leven in Oostenrijk in 2020 gepubliceerd. Volgens deze gegevens daalde het aantal dopen aanzienlijk: van 44.977 in 2019 naar 32.521; ook dat van kerkelijke huwelijken, dat daalde van 9.842 naar 3.595 in vergelijking met het voorgaande jaar. Ook waren er corona-gerelateerde dalingen in eerste communies en vormsels. Veel feesten moesten worden uitgesteld door sluiting van de horeca. Het aantal diocesane priesters dat in Oostenrijk werkt, is gedaald van 3.689 (2019) tot 3.548 (2020). Het aantal kerkelijke uitvaarten is in 2020 fors gestegen: van 51.334 naar 54.621.

Begrotingen in evenwicht

De begrotingen van de tien Oostenrijkse bisdommen waren in 2020 met in totaal 660 miljoen euro nagenoeg in evenwicht. De kerkelijke belastinginkomsten vormen  75 procent van de totale inkomsten, de ruggengraat van de kerkfinanciering, deze steeg licht van 481 miljoen in het voorgaande jaar tot net geen 484 miljoen euro. Dat de inkomsten uit kerkelijke belastingen stegen, maar het aantal gelovigen daalde, vloeit voort uit het feit dat de kerkbijdrage wordt berekend over het belastbare jaarinkomen van kerkleden.

De Oostenrijkse staatsbetalingen ter vergoeding van schade veroorzaakt door het nationaal-socialisme bedragen 55,3 miljoen euro ofwel 8,6 procent. De overige 104 miljoen euro en daarmee 16,2 procent van de inkomsten komen uit vermogensbeheer, verhuur, dienstverlening, subsidies en overige inkomsten.