Opening bij Sacramenten voor LHBTQ+’ers

Leestijd: 3 minuten
Donderdag 9 november 2023 -06:43 uur – Bron: Redactie Kerk/KNA/ADN/Marit Henneman – Beeld: Pexels

-Vaticaanstad- Mogen transgenders voortaan peetouder of trouwgetuige zijn? Mogen zij zelf gedoopt worden? Wat geldt voor kinderen in partnerschappen van hetzelfde geslacht? Het Dicasterium voor de Geloofsleer heeft gekozen voor een liberale lijn. Lees verder onder de reclame>

Het Dicasterium voor de Geloofsleer benadrukt dat homoseksuele en transgender personen in principe dezelfde rechten hebben in de Kerk als alle andere gelovigen. Gisteren publiceerde de autoriteit een antwoordbrief aan de Braziliaanse Bisschop José Negri, die in de zomer een aantal vragen aan het Dicasterium had gesteld over hoe om te gaan met LHBTIQ+’ers met betrekking tot de viering van de Heilige Sacramenten.

Volgens de brief kunnen trans- en homoseksuele mensen in principe worden aangewezen als peetouders en getuigen en is het dopen van transpersonen en kinderen van ouders met een relatie van hetzelfde geslacht over het algemeen toegestaan. De brief werd ondertekend door Paus Franciscus tijdens een audiëntie op 31 oktober en medeondertekend door de Prefect van het Dicasterium voor de Geloofsleer, Kardinaal Víctor Fernández.

In principe mogelijk

Het dopen van transpersonen is in principe mogelijk volgens het Dicasterium voor de Geloofsleer. “Een transseksueel – die ook een hormoonbehandeling en een geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan – kan onder dezelfde voorwaarden als andere gelovigen gedoopt worden, als er geen situaties zijn waarin er een risico bestaat op een publiek schandaal of desoriëntatie onder de gelovigen”, aldus de brief. “Men mag nooit het aspect van Gods onvoorwaardelijke liefde vergeten, die in staat is om een onherroepelijk verbond aan te gaan, zelfs met een zondaar”, aldus het Vaticaan.

Volgens de brief zijn zowel transgenders als homoseksuele mensen over het algemeen geschikt als peetouder en getuige bij een huwelijk. In het geval van getuigen verwijst de brief alleen naar de huidige Kerkelijke wetgeving, die trans- en homoseksuele gelovigen niet uitsluit van deze deelname.

Met betrekking tot transgender peetouders benadrukt het Dicasterium echter dat toelating tot het peetschap geen recht is van een gelovige. Daarom schrijft het Vaticaan pastorale voorzichtigheid voor en adviseert dat deze niet mogen worden toegelaten “als er een risico bestaat op een publiek schandaal, of desoriëntatie in de opvoedingssfeer. Het Kerkelijk recht bepaalt wel dat alleen diegenen kunnen worden toegelaten die “een leven leiden in overeenstemming met het geloof en de te vervullen taak”. De situatie voor koppels van hetzelfde geslacht die in een permanente partnerschap buiten het huwelijk leven vereist het Vaticaan pastorale voorzichtigheid opdat elke situatie verstandig wordt afgewogen, rekening houdend met de bijzondere waarde die de Kerk hecht aan peetouders in de Christelijke opvoeding van kinderen. Er moet ook altijd nagedacht worden over de mogelijkheid om andere geschikte mensen uit het gezin als peetouder aan te stellen en eventueel andere mensen als doopgetuige te benoemen.

Volgens het Dicasterium voor de Geloofsleer is het feit dat een kind ouders heeft die in een relatie van hetzelfde geslacht leven niet doorslaggevend voor de vraag of het gedoopt kan worden, ongeacht of het via adoptie of andere methoden zoals draagmoederschap bij de ouders is gekomen. De enige voorwaarde voor het doopsel is de vereiste voor alle te dopen kinderen dat er een gegronde hoop is dat zij in de Katholieke leer zullen worden opgevoed.

Controverse

De omgang met LHBTQ’ers en transgenders in het bijzonder is al jaren een bron van controverse in de kerk. Sinds 2019 is er een ‘vertrouwelijke notitie over enkele canonieke kwesties met betrekking tot transseksualiteit’, die het Dicasterium voor de Geloofsleer alleen uitgaf aan Bisschoppen. Er stond destijds al in dat transseksuelen gedoopt kunnen worden en, na overweging, het ambt van peetouder kunnen krijgen. In verschillende landen, waaronder Duitsland, zijn de afgelopen jaren al aanpassingen doorgevoerd zodat de registratie van kinderen uit homoseksuele relaties en transgenders zonder problemen mogelijk is.