Opinie: Daling aantal Nederlandse Katholieken

Leestijd: 2 minuten

Het aantal katholieken daalt per jaar met ongeveer 55.000 personen.

Hoe dit komt? In 1966 op tweede kerstdag, sprak kardinaal Alfrink op de t.v. namens alle Nederlandse bisschoppen, dat hun niet meer verantwoordelijke waren voor het katholieke onderwijs.

De gevolgen daarvan zijn inmiddels dramatisch geworden.

Vanaf die tijd zien we steeds minder jeugd in de kerk en door natuurlijk verloop neemt het aantal ouderen af.

En  daarbij komt dat mensen die niet meer naar de kerk gaan maar nog wel katholieke bladen lezen, daarin niets meer lezen over Jezus terwijl Hij alleen toch het middelpunt van ons geloof en leven hoort te zijn. Wat ze wel lezen is over mystiek, bedevaarten en heiligen en vul maar in. En zo verdwijnt God uit onze levens.

De grote missieopdracht is de verloren zoon achterna gaan en nu moeten de parochies een koerswijziging invoeren met als doel de presentatie van het Evangelie van Jezus Christus.

De Christoffel parochie in Capelle a/d IJssel heeft daartoe het volgende gedaan:

“Geloven Nú

Al een flink aantal jaren draaien inmiddels de bijeenkomsten van ‘geloven nú’. Bijeenkomsten waarin een Bijbelverhaal centraal staat. Aan de hand van meegestuurde verklaringen en vragen komt het gesprek op gang. Het doel ervan is vooral om met elkaar in gesprek te raken over het Bijbelverhaal, en wat het voor jou nú in het alledaagse leven betekent.

De ervaring leert dat er ten eerste een kennisvergroting ontstaat omtrent de bijbel, maar daarnaast dat het goed is om met elkaar te praten over wat het voor je eigen doen, laten en spreken in je dagelijkse leven en de hedendaagse samenleving betekent. Want die is complex genoeg”.

En dit zouden de parochies per direct, zowel voor de ouderen als voor de jeugd, in moeten voeren.

Er is geen andere keuze.

Sterkte en veel succes!

Cor Kerstholt, Groningen