Opmerkelijke stijging volwassendoop in Frankrijk en VS

Leestijd: 2 minuten
Zondag 16 april 2023 – 06:00 uur – Bron: Redactie Kerk/1010WINS/KTO Beeld: Publiek domein

-Washington-Parijs- Het aantal volwassenen dat zich Rooms-Katholiek laat dopen stijgt opmerkelijk in de VS en Frankrijk. De Franse Bisschoppenconferentie meldt een gemiddelde stijging van 28 procent, drie procent van hen waren voorheen Islamiet – Het Amerikaanse Aartsbisdom Atlanta meldt meer dan 1.800 volwassen dopelingen. Lees verder onder de reclame>

Precies 5.463 volwassenen werden gedoopt in 2022, dat is 1.000 meer dan het jaar daarvoor (4.278). Volgens de Franse Bisschoppenconferentie is in 16 van de 100 Franse Bisdommen  het aantal zelfs verdubbeld of nog meer gestegen. Deze ontwikkeling deed zich vooral voor op het platteland, terwijl de stijging in Parijs ‘slechts’ 17 procent bedroeg.

Een nadere uitsplitsing laat zien dat precies één op de drie volwassendopelingen tussen de 18 en 25 jaar oud is – in 2019 was dat 23 procent – terwijl slechts twee procent tot de groep van 65-plussers behoort. De overgrote meerderheid van de dopelingen was vrouw (63 procent), ook opvallend: 22 procent is student. Drie procent van de volwassendopelingen zei een Moslimachtergrond te hebben. Volgens de Franse Bisschoppenconferentie daalt het aantal dopen van zuigelingen onder de drie jaar al jaren, parallel met de toename van het aantal volwassenen.

Er zijn zelfs nog hogere aantallen volwassenendopen in Amerikaanse Rooms-Katholieke Bisdommen. De nieuwszender 1010WINS kwam met cijfers uit enkele van de 176 Diocesen van de VS: met 1.831 werden de meeste volwassen dopelingen gedoopt in respectievelijk Atlanta, ongeveer 1.000 in Washington, 501 in Baltimore en 350 in St. Petersburg. 300 in New Orleans en Fort Worth, 200 in Philadelphia en 126 in Grand Rapids. De trend is groeiend.

Evangelicals

Groei is er ook bij evangelische bewegingen. De zogenaamde ‘Evangelicals’ hebben veel succes wanneer het gaat om het wederdopen van Rooms Katholieke migranten uit Zuid-Amerika, met name Mexico.

In grote steden als Los Angeles en New York zou 1 op 5 Latino-migranten zijn uitgetreden uit de RK-Kerk en zich opnieuw laten dopen door een evangelische beweging.