Oversterfte in november lager dan in oktober

Leestijd: 3 minuten
Vrijdag 9 december 2022 – 07:00 uur – Bron: CBS/Ruben van Gaalen – Beeld: Publiek domein
  -Heerlen- In week 48 (28 november tot en met 4 december 2022) overleden naar schatting 3 400 mensen. Dat zijn er iets meer dan in de week ervoor (3 365), er was sprake van oversterfte. In heel november overleden 1 400 mensen (10 procent) meer dan verwacht, er was oversterfte in vier van de vijf weken van november. De sterfte was vooral hoger onder 65- tot 80-jarigen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.
De sterftecijfers van november gaan over vijf weken, week 44 tot en met week 48 (31 oktober tot en met 4 december 2022). In vier van de vijf weken lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en ook buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In oktober was er in alle weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld bijna 450 mensen meer dan verwacht, in november is dat afgenomen naar bijna 300 per week.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking hoger dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 48 iets afgenomen ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting juist iets toegenomen. Er overleden bijna 1 300 Wlz-zorggebruikers en ruim 2 100 mensen van de overige bevolking. Bij beide groepen was dit meer dan verwacht, er was in deze maand in week 48 voor het eerst sprake van oversterfte onder de overige bevolking.

In heel november overleden 700 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht. In twee van de vijf weken van november was er oversterfte, bijna 13 procent hoger dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking was in november eveneens ongeveer 700 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag behalve in de laatste week van november wel binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties en was bijna 8 procent hoger dan verwacht.

Oversterfte onder 65- tot 80-jarigen houdt in november aan

De sterfte onder 80-plussers was in week 48 ongeveer gelijk aan die in de voorgaande week: er overleden naar schatting bijna 1 900 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 200 meer dan verwacht voor deze periode, maar er is geen sprake van oversterfte. In heel november overleden ruim 700 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. Behalve in week 47 was er echter geen oversterfte in deze leeftijdsgroep. De sterfte was 9 procent hoger dan verwacht.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 48 naar schatting 1 100 mensen, ongeveer 135 meer dan verwacht. In heel november overleden naar schatting 570 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in alle vijf weken was er oversterfte. De sterfte was 12 procent hoger dan verwacht.

De sterfte was onder mensen jonger dan 65 jaar in week 48 naar schatting 450, dat is hoger dan verwacht, er was sprake van oversterfte. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in november iets meer dan de verwachte sterfte voor die maand. Er was in drie van de vijf weken sprake van oversterfte. De sterfte was deze maand 7 procent hoger dan verwacht.