Oxfam Novib: radicaal-rechtse coalitie keert wereld de rug toe

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 16 mei 2024 ~ 10:46 uur ~ Bron: Redactie Binnenland/Oxfam-Novib-Michiel Servaes/Jules van Os ~ Beeld: MB

-‘s Gravenhage- De wereld staat in brand maar de nieuwe coalitie lijkt zich terug te trekken achter de dijken. In het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB blijft vrijwel niets over van de internationale samenwerking waar ons land bekend om staat én afhankelijk van is: internationale afspraken worden uitgehold, het hulpbudget gedecimeerd en urgente klimaatambities verwaterd. Oxfam Novib maakt zich ernstige zorgen over wat deze nieuwe politieke realiteit betekent voor zowel de positie van Nederland als die van de meest kwetsbaren in de wereld.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: “We leven in een tijd van grote conflicten en miljoenen mensen in nood en op de vlucht, terwijl de klimaatcrisis zowel dichtbij als veraf grote uitdagingen met zich meebrengt. Je zou dan verwachten dat de politiek een stevige stap vooruitzet. Omdat wij als land een verantwoordelijkheid dragen en zelf belang hebben bij een stabiele, solidaire en welvarende wereld. Helaas lijkt de nieuwe radicaal-rechtse coalitie precies het tegenovergestelde te doen. Met een naar binnen gekeerde blik keren ze de wereld de rug toe. Dat is onverstandig en gebaseerd op een schijnwerkelijkheid.”

Uit het hoofdlijnenakkoord blijkt:

  • De grootste bezuiniging op het hulpbudget ooit: bijna 2,5 miljard euro minder voor de allerarmsten en meest kwetsbaren op de wereld. Nederland neemt met deze harde bezuiniging afstand van internationale afspraken over ontwikkelingssamenwerking en zakt zelfs onder het EU-gemiddelde.
  • Een verwatering van de eigen klimaatambities en geen enkele aandacht voor diegenen die die nu al het hardst worden getroffen door de klimaatcrisis.
  • De partijen willen het VN-Vluchtelingenverdrag aanpassen. Dat is onmogelijk, omdat alle lidstaten daarmee akkoord moeten gaan. Ook binnenlands kiest de coalitie voor schijnoplossingen die de opvangcrisis niet helpen oplossen.
  • Geen aandacht voor het versterken van rechten voor vrouwen en LHBTIQ+ personen. Het feministisch buitenlandbeleid verdwijnt uit beeld en ondermijnt de koploperpositie die Nederland al jaren heeft op het gebied van bevordering van gendergelijkheid en vrouwenrechten wereldwijd.

Oxfam Novib blijft staan ​​voor de waarden en missie waarin wij geloven: de strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid, in Nederland en wereldwijd. Wij komen in actie met noodhulp, van Gaza en Oekraïne tot de Hoorn van Afrika. En we blijven ons inzetten voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, voor een rechtvaardig klimaatbeleid en voor een eerlijke verdeling van welvaart en invloed.

Nu meer dan ooit is het belangrijk om samen op te trekken. Met onze supporters en partners in Nederland en met andere Oxfams en moedige activisten en sociale bewegingen wereldwijd.