Pastoor Barberien vertrekt ‘om persoonlijke redenen’

Leestijd: 2 minuten

Pastoor keert terug naar het Vlaamsche land, het is een persoonlijk besluit.

-HILVARENBEEK – De Pastoor Steven Barberien van Hilvarenbeek en Diessen vertrekt. Een gevoelskwestie, zo heeft hij aan de leden van de Norbertusparochie en de lezers van het Brabants Dagblad laten weten. De Belgische priester gaat terug naar zijn geboorteland en heeft zich aangemeld bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel met het verzoek daar te mogen werken als parochiepriester.

Bisschop Gerard de Korte heeft ontslag verleend  per 1 juli. De pastoor wil noch aan zijn parochianen noch aan de media kwijt wat de reden voor zijn vertrek uit Parochie en land is. “Het is een persoonlijk besluit”.

Mededeling van Pastoor Steven Barberien

Aan het einde van deze viering moet ik u nog iets mededelen wat mij zeer zwaar valt. Ik ga de Norbertusparochie verlaten.

Zoals u wellicht weet, heb ik altijd gezegd dat wanneer mijn tijd er hier op zit, ik terug naar Vlaanderen zou gaan. Ik heb aangevoeld dat de tijd om te gaan, gekomen is, en heb mij aangemeld bij het Aartsbisdom Mechelen-Brussel met de vraag daar te mogen werken als Parochiepriester.

Bisschop De Korte geeft mij per 1 juli ontslag en heeft mij gevraagd per die datum de Pastorie verlaten te hebben. Er is een beoogd opvolger voorzien.

Als mijn opvolger evenveel en net zulke mooie jaren mag hebben als ik hier gehad heb, dan mag hij zich een heel gelukkig mens en een dankbare Priester weten.

Tot en met 30 juni ben ik er en gaat alles gewoon verder. Maar u zal wel begrijpen dat ik geen nieuwe afspraken kan maken en de tijd moet nemen om de overgang en de verhuizing voor te bereiden.

Ik hoop dat ik mag blijven rekenen op uw biddende ondersteuning…

In alle dankbaarheid,
Steven Barberien

 

Foto: H. Norbertusparochie