Pastoor Jos van der Ven overleden (57)

Leestijd: 2 minuten

  Op 18 februari overleed in Blerick Pastoor Jos van der Ven. Hij was sinds 2015 Pastoor van Blerick (Venlo). Pastoor Van der Ven werd 57 jaar. Op vrijdag 22 februari wordt hij in de H. Antoniuskerk in Blerick opgebaard en is vanaf 18.00 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Aansluitend is om 19.00 uur een avondmis tot zijn intentie. Op zaterdag 23 februari is in deze Kerk om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst, waarna hij in familiekring begraven wordt op de begraafplaats in Reuver.

Pastoor was net thuisgekomen en herstellende van een hartinfarct

Op 13 juni 2017 vierde Jos Van der Ven, Pastoor van de Parochiefederatie Regio Blerick zijn 25 jarig Priesterschap tijdens een H. Mis in de kerk van de H.Antonius te Blerick. Op 16 december 1961 werd Jos geboren als middelste kind in een gezin met 2 jongens en 1 meisje. Vader werkte in de fabriek terwijl moeder thuis bleef en ondanks haar invaliditeit het huishouden deed. De kinderen leerden zodoende al vroeg bij de huishoudelijke taken mee te helpen. Jos hielp ook vaak de pastoor in de kerk. Na de basisschool ging hij naar het Thomascollege in Venlo en daarna werd hij opgeroepen voor de militaire dienst. Hij kwam terecht bij de luchtdoelartillerie. Hij kijkt met plezier terug op die tijd en vooral de zinsnede: “ het enige onderdeel dat richting de Heer mag schieten “ is hem bijgebleven. Er was nog geen sprake van een roeping voor het Priesterschap want Jos kwam na zijn diensttijd te werken op de administratie van een bedrijf. Toch gaat hij steeds meer nadenken over de zingeving van zijn bestaan en uiteindelijk neemt hij in 1985 het besluit om in te treden bij het Groot Seminarie te Rolduc. Hij wordt daar op 13 juni 1992 tot Priester gewijd.

Al snel volgt de benoeming als Kapelaan in Roermond, waar hij al eerder als diaken had gewerkt. In september 1993 werd Kapelaan Van der Ven aangesteld in Gulpen. In 1995 werd hij door de Bisschop
benoemd als Pastoor. Eerst in Vijlen. Later volgde Lemiers en daarna Holset. In die tijd leerde hij als Pastoor te functioneren in meerdere Parochies en in meerdere talen want door de toestroom van veel Duitse toeristen, werd de H. Mis zeker 1x per week in het Duits opgedragen. Een anekdotisch gevolg hiervan was dat het kerkbezoek werd opgerekt naar maar liefst 198% !

In 1999 bij zijn benoeming als Pastoor in het cluster Velden, Arcen en Lomm, preekte hij ook regelmatig in het Duits vanwege gasten uit het naburige Kevelaer. 15 januari 2015 komt hij in onze Parochiefederatie Regio Blerick te werken, waar hij zijn 25 jarig Priesterschap samen met alle Parochianen mocht vieren op 13 juni om 19.00u in de kerk van de H. Antonius. Aansluitend receptie en gezellig samenzijn in het Raodhoes. Pastoor Jos Van der Ven wil graag persoonlijk contact leggen met de gelovigen en met hen lief
en leed delen. Dit wordt bemoeilijkt doordat hij in meerdere Parochies werkt. Hij denkt vaak na over de toekomst van de kerk en vindt dat er nieuwe wegen moeten worden gezocht om iedereen maar vooral de jeugd te bereiken. Hij werkt met plezier aan zijn moeilijke taak en is vol vertrouwen over de toekomst van de Kerk en het geloof.

Volgens Diaken Wiel Hendrix van de Blerickse parochiefederatie was de pastoor net weer thuis in de pastorie in Blerick. Daar was Van der Ven herstellende van een hartinfarct, waarvoor hij begin vorige week met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd.

De uitvaart voor Pastoor Van der Ven is zaterdag om 10.30 uur in de Antoniuskerk in Blerick. Een dag eerder wordt hij daar opgebaard en kunnen Parochianen vanaf 18.00 uur afscheid nemen. Aansluitend is er een Avondmis voor de overleden Pastoor. (XC)

Bron en foto: Bisdom/Parochieverband