Pastoor Wagenaar ere-Kanunnik Kapittel Groningen-Leeuwarden

Leestijd: < 1 minuut -GRONINGEN- Bisschop Ron van den Hout heeft Pastoor Rolf Wagenaar, na diens bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 75 jaar, benoemd tot ere-Kanunnik van het Kapittel van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Pastoor Wagenaar is als Plebaan verbonden aan de Sint Jozef Kathedraal in het centrum de stad Groningen. Samen met andere priesters van het bisdom was hij kanunnik:  lid van het generaal kapittel van het bisdom.

Het kapittel is een adviesorgaan van de Bisschop, onder meer op juridisch en financieel gebied.  De ere-Kanunnik mag blijven deelnemen aan informele bijeenkomsten van het Kapittel. Pastoor Wagenaar was 10 jaar lang actief in het Kapittel. De andere Kapittelleden zijn: drs. J.J.G. Tolboom, Pastoor (proost); drs. V.A.H. Maagd, Pastoor; P.H.H. Wellen, Vicaris-Generaal; drs. L.R. van der Wal, Pastoor (secretaris); P.H.W. Verheijen, Pastoor; drs. A. Bultsma, Bisschoppelijk Vicaris.H.W. Verheijen, Pastoor; drs. A. Bultsma, Bisschoppelijk Vicaris.

Felicitaties, bijvoorbeeld een bloem, via onderstaande button, kan u zenden aan:

Plebaan/Pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar
Radesingel 4
9711 EJ Groningen