Paus: Bouw en plaats Kerststalletjes !

Leestijd: 2 minuten
In de baby Jezus heeft God de mensheid “een broeder geschonken” en “een trouwe vriend”.
-Greccio- (KNA) Paus Franciscus roept alle gelovigen op, het gebruik van Kerststallen/kribbes te bewaren of te herontdekken. “Het is niet belangrijk, hoe men de kribbe opstelt” – altijd op dezelfde manier of ieder jaar anders – “wat telt, is, dat het tot ons spreekt”, zo de Paus in een schrijven, welke hij zondag in Greccio ondertekende.

In het dorp 90 kilometer ten noorden van Rome, had Franciscus van Assisi tijdens Kerst 1223 het tafereel van Jezus’ geboorte met mensen en dieren nagebouwd. Deze gebeurtenis geldt als de oorsprong van de Kerststaltraditie.

Voor de kerststal zijn weinig woorden nodig, zo de Paus tijdens een viering in de plaatselijke Kerk. De scene met de geboorte van Jezus toont overduidelijk de diepere betekenis van het Christelijk geloof: “God houdt zó zeer van ons, dat hij onze menselijkheid en ons leven met ons deelt.” Zoals de herders van Bethlehem moeten ook de hedendaagse gelovigen de vreugde, die zij bij de kribbe voelen, daar brengen, waar treurigheid heerst. Lees verder onder de foto>

Het wonderbare teken

Voordien had de Paus in de grot, in welke Franciscus van Assisi destijds Kerst vierde, het zes pagina’s tellende schrijven “Admirabile signum” (Het wonderbare teken) ondertekend. Daarin gaat de Paus in op het ontstaan en het gebruik van Kerststalletjes. Daarna gaf hij uitleg over de verschillende personen en elementen in de Kerststal.

Met verdere figuren, die mensen aan het tafereel toevoegen, brengen zij de verbinding met hun eigen leefwereld tot uitdrukking. Een kribbe ontroert de mensen en laat hen verbazen, “omdat het Gods mildheid openbaart”, zo Franciscus. In de baby Jezus heeft God de mensheid “een broeder geschonken” en “een trouwe vriend”. De “Schepper van het heelal daalt tot ons af”, aldus de Paus.

Met zijn schrijven, zo Franciscus, wil hij “de mooie traditie” steunen, “in de dagen voor Kerstmis een Kerststal op te bouwen”, overal in families, scholen, op het werk, ziekenhuizen en op openbare plaatsen.

De Paus uit Argentinië geldt als groot aanhanger en vriend van Volksdevotie. Voor de ondertekening van zijn schrijven was de Paus speciaal voor een kort bezoek van een uur naar het 1.500 inwoners tellende dorp Greccio bij Rieti afgereisd. Na de ondertekening en de H. Mis, in de plaatselijke Parochiekerk van de Franciscanen, vloog de Paus met een hefschroefvliegtuig terug naar het Vaticaan.