Paus: “Celibaat moet blijven – Priesters kunnen vriendschappen aangaan”

Leestijd: 2 minuten
Paus Franciscus: Helaas worden relaties tussen geestelijken onderling vaak gekenmerkt door afgunst.
Maandag 21 februari 2022 11:12 – Bron: VN/Redactie kerk – Beeld: PB
  -Vaticaanstad- Paus Franciscus wil het celibaat voor Rooms-Katholieke priesters behouden. Met behulp van echte vriendschappen tussen priesters onderling, is het mogelijk celibatair te leven, aldus de Paus. De Moederkerk wil daarom ‘dit geschenk’ behouden. De Paus zei dit aan het begin van een driedaags symposium afgelopen wekeinde over ongewenste ontwikkelingen in het functioneren van de Katholieke priester.

In zijn zeer persoonlijke openingstoespraak voor ongeveer 500 toehoorders in de aula van het Vaticaan waarschuwde de Heilige Vader de congresdeelnemers voor puur abstracte manieren om uit de huidige crisis van het Rooms-Katholieke priesterschap te komen. Noch een vlucht terug naar vroegere tradities, noch wat zogenaamd de laatste hervormingen en vernieuwingen zijn, bieden een oplossing, aldus de Paus.

Essentiële vormen van omgang

In plaats daarvan adviseert de Paus Rooms-Katholieke priesters om vier essentiële vormen van omgang en nabijheid na te leven. Aan de ene kant is dit de nabijheid tot God die wordt gecultiveerd in een oprecht gebedsleven. Maar zoiets is alleen mogelijk en concreet uitvoerbaar als de priester tegelijkertijd dicht bij de mensen in zijn parochiegemeenschap staat en lief-en-leed met hen deelt. Volgens de Paus zijn de derde en vierde pijler van het priesterlijk bestaan ​​een open en eerlijke relatie met de eigen bisschop en nabijheid en vriendschap met andere priesters. Helaas worden relaties tussen geestelijken onderling vaak gekenmerkt door afgunst, zei Franciscus.

Het symposium gaat in op seksueel misbruik en de doofpotaffaire ervan door sommige geestelijken. Volgens curie- kardinaal Marc Ouellet is de bijeenkomst bedoeld om “de balans op te maken van recente sociologische studies en de historische, culturele en theologische oorzaken te analyseren” die leiden tot klerikalisme en zijn verschillende vormen van misbruik.

Sacrament van de priesterwijding

Volgens Ouellet is de taak van het symposium, om het algemeen priesterschap van alle gedoopte Christenen en het gewijde priesterschap weer in de juiste verhouding te brengen. Door zich te onderscheiden van de protestantse reformatie, legt het Rooms-Katholieke leergezag te veel nadruk op het sacrament van de priesterwijding. Daarbij keurde de Rooms-Katholieke Kerk een klerikale machtsmentaliteit en een houding van buitensporige klerikale controle over de hele kerkelijke gemeenschap goed. De door Paus Franciscus geïnitieerde wereldsynode gaat dan ook over ‘een nieuw evenwicht’.