Paus en Christenen wereldwijd zetten zwaarste wapen voor vrede in Oekraïne in. Bidden en vasten

Leestijd: 3 minuten

Paus gaat met miljoenen wereldburgers bidden en vasten voor vrede in Oekraïne, vandaag op Aswoensdag

Woensdag 02 maart 2022 07:12 – Bron: Redactie kerk – Beeld: PB
  -Vaticaanstad- Paus Franciscus roept iedereen op om van deze woensdag (Aswoensdag) een dag van vasten en gebed te maken voor vrede in Oekraïne. De Paus zegt met angst en afschuw de ontwikkelingen in Oekraïne te volgen. “Ik voel grote pijn in mijn hart,” aldus de Heilige Vader.

Individuele belangen

Volgens Franciscus wordt de vrede van allen bedreigd door individuele belangen. Tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie deed de paus afgelopen woensdag al een beroep op alle betroken partijen om af te zien van acties die de bevolking nog meer leed berokkenen door het bestaansrecht van naties te ondermijnen en het internationaal recht te negeren. “Ik doe een beroep op de politieke leiders om hun geweten ernstig te onderzoeken voor God, die de God van vrede en niet van oorlog is, de Vader van allen en niet van enkelen, en die wil dat wij broeders en zusters zijn en geen vijanden,” aldus Paus Franciscus.

De ‘wapens’ van God: gebed en vasten

Paus Franciscus roept verder op om alleen de ‘wapens’ van God te gebruiken: gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om aanstaande 2 maart, Aswoensdag, een dag van vasten voor de vrede in acht te nemen”. De woensdag na carnaval is in de Katholieke kerk een voorgeschreven vastendag bij het begin van de Veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. “Ik moedig gelovigen op een speciale manier aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten te wijden. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de waanzin van de oorlog,” aldus paus Franciscus.

Nederlandse bisschoppen geschokt 

De Nederlandse bisschoppenconferentie sluit zich aan bij oproep van Paus Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari deed de Paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de ‘wapens’ van God: gebed en vasten. Paus Franciscus noemt het geweld van een “duivelse zinloosheid” en roept alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten, vandaag op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de Paus en hij noemt oorlog “dwaasheid”.

Comece

Ook van de bisschoppen van de Europese Unie (COMECE) delen de gevoelens van angst en bezorgdheid van Paus Franciscus: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor deze crisis door middel van diplomatieke dialoog.” Vluchtelingen uit Oekraïne die internationale bescherming zoeken moeten worden verwelkomd. “Het is onze roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen”, aldus de Europese bisschoppen.

Geweten

De bisschoppen onderstrepen de oproep tot gebed van de Paus: “Samen met Paus Franciscus bidden wij tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun de ‘wapens’ van God te gebruiken: gebed en vasten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.”

Voor de vieringen in de komende dagen en zo lang als nodig, reiken de bisschoppen onderstaande voorbede aan.

Voorbede
Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Doe allemaal mee, U kunt thuis bidden, of vandaag de kerk bezoeken. Doen !