Paus Franciscus maakt ‘schoon schip’ in Bisdom Rome

Leestijd: 2 minuten
Zaterdag 7 januari 2023 – 14:00 uur – Bron: Redactie kerk/VN – Beeld: Publiek domein
 -Rome/Vaticaanstad-  Paus Franciscus gaat, na een reeks van schandalen, ingrijpen in zijn eigen Bisdom Rome. Wie Paus wordt, is automatisch Bisschop van Rome. Maar omdat het Pausschap zeer veel tijd vergt, zijn de Bisschoppelijke taken door de Paus gedelegeerd. Tot gisteren. De Paus vaardigde een decreet uit met de benaming “In ecclesiarum communione” en daarmee neemt de Paus weer zelf ‘de touwtjes in handen’ in het Bisdom Rome. Lees verder onder de reclame>

De Paus heeft meerdere redenen om drastisch in te grijpen. Al langere tijd ‘rommelt’ het in het Bisdom Rome, onlangs nog toen Pater Marko Rupnik SJ werd beschuldigd van sexueel misbruik van jonge vrouwen.  “De Kerk wordt ongeloofwaardig door alle schandalen”, aldus de Pontifex. Letterlijk zei hij: De kerk verliest haar geloofwaardigheid als zij zich gaat bezighouden met zaken die niet essentieel zijn voor haar missie. Het is nog erger wanneer haar medewerkers – soms zelfs geestelijken – de oorzaak worden van een schandaal vanwege hun wangedrag dat volledig in strijd is met het Evangelie.”

De bezem door het Bisdom

Nadat de bezem door het Bisdom is gegaan moet de Paus voortaan worden betrokken bij alle belangrijke pastorale, bestuurlijke en economische beslissingen. Zijn ambtelijk vertegenwoordiger, de Kardinaal-vicaris voor Rome, mag voortaan geen enkele belangrijke beslissing of initiatief nemen dat verder gaat dan normaal dagelijks bestuur, zonder eerst de Paus te raadplegen. Pastorale richtlijnen en de begroting van het Bisdom zijn ook te-allen-tijde onderworpen aan de goedkeuring van de Paus. Personele benoemingen gaan voortaan eveneens via de schrijftafel van de Paus, hij moet ook instemmen met de selectie van nieuwe Priesters en andere gewijde kandidaten. Hun selectie is per direct onderworpen aan nieuwe regels, bijvoorbeeld met betrekking tot spirituele, psychologische, intellectuele en pastorale kwaliteiten.

Minderjarigen en kwetsbare personen

Nieuwe bezems vegen het schoonst, moet Paus Franciscus gedacht hebben, want ook op andere fronten ‘trekt hij de teugels aan’: Zo richtte de Paus een financieel toezichthoudend orgaan op dat eenmaal per jaar aan de Paus moet rapporteren. Hij creëerde ook een nieuw bureau voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen.

Personeel in het Bisdom Rome dat denkt tot aan de eeuwigheid een bureaustoel warm te kunnen houden, komen bij Franciscus bedrogen uit: Net als eerder in het Vaticaan beperkt de Paus nu de ambtstermijn van leidinggevenden tot vijf jaar met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging. Dit geldt echter niet voor de Kardinaal-vicaris, zijn Vicaris en de Hulpbisschoppen. Net als voorheen beslist de Paus over hen.

Splitsen

Paus Franciscus splitst het Bisdom Rome op in regio’s en verantwoordelijkheidsgebieden voor de zeven Hulpbisschoppen. Hij benoemde Daniele Libanori als Bisschop verantwoordelijk voor het Romeinse stadscentrum, waar de belangrijkste instellingen van het Bisdom zijn gevestigd. Ook van deze instellingen, zoals Caritas en Broederschappen wil de Paus regelmatig rapportages ontvangen over hun doen-en-laten.