Paus laat opnieuw vluchtelingen van Lesbos naar Rome brengen

Leestijd: 2 minuten -Vaticaanstad- (KNA) De Pauselijk vertegenwoordiger voor sociale vraagstukken, Kardinaal Konrad Krajewski, is vandaag naar het Griekse eiland Lesbos gevlogen, om aldaar uit de opvangkampen vluchtelingen over te brengen naar Italië.

De Vaticaanse perskamer deelt mee dat het hierbij gaat om enkele jongeren en families uit Afghanistan, Togo en Kameroen. Krajewski wordt woensdag met voorlopig 33 vluchtelingen terug in Rome verwacht.

De Paus ziet deze actie als geste van solidariteit “tegenover het Griekse volk alsook tegenover de vluchtelingen”, aldus de persmededeling. Met deze actie wil het Vaticaan voortborduren op het Pausbezoek aan Lesbos in april 2016. Destijds had Franciscus op zijn terugreis drie Syrische families meegenomen, wier toegang tot Italië met de autoriteiten van-te-voren in orde gemaakt was.

De opvang van deze families hadden destijds leden van de Katholieke gemeenschap Sant’Egidio op zich genomen. Ook deze keer komen de kosten van de hulpactie volledig voor rekening van het Vaticaan; de opvang en verzorging nemen het Aalmoezenambt van de Paus en Sant’Egidio op zich.

Reeds afgelopen mei heeft de Paus zijn hoofd Aalmoezenier Krajewski om een dergelijke actie gevraagd. Echter heeft het maken van afspraken met de autoriteiten in Athene en Rome nu langer geduurd, waardoor de Kardinaal nu pas op reis kon. De actie loopt tot eind december, als nog eens tien mensen van Lesbos naar Italië gebracht worden.

De opvangcentra op het Griekse eiland zijn volgens hulporganisaties overvol. Afgelopen week riepen meer dan 100 EU-afgevaardigden de EU-ministers van binnenlandse zaken op, de humanitaire crisis op het Griekse eiland te beeindigen. Vandaag is er een conferentie van de EU-ministers voor binnenlandse zaken en justitie in Brussel en beraden zij zich over hervormingen voor het gemeenschappelijk Europese asielbeleid. In totaal verblijven thans in en buiten het registratiekamp 46.000 mensen, terwijl er maar ruimte is voor 8.000.