Paus: “Luister naar de misbruikslachtoffers”

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 8 maart 2024 ~ 05:19 uur ~ Bron: Redactie Kerk/KNA ~ Beeld: Publiek domein

 -Vaticaanstad- Paus Franciscus heeft opgeroepen tot concrete antwoorden en hulp, wanneer het gaat om het lijden van de slachtoffers van misbruik binnen de kerk.

“Het mag niet gebeuren dat deze broeders en zusters niet worden verwelkomd of dat er niet naar hen wordt geluisterd, want dit kan hun lijden enorm verergeren,” zei de Paus gisteren in het Vaticaan tijdens een bijeenkomst met de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van het Kind.

Vanwege zijn aanhoudende verkoudheid liet Paus Franciscus zijn toespraak tot de plenaire vergadering van de Commissie voorlezen door een medewerker van het Staatssecretariaat. Daarin riep hij op tot een zo breed mogelijke inzet van alle kerkleiders in de omgang met slachtoffers van misbruik: “Ieder van ons, in het bijzonder de lokale kerkelijke autoriteiten, zijn geroepen om de gevolgen van misbruik en het lijden van de slachtoffers direct serieus te nemen en naar hen te luisteren en nabij te zijn. Maar ook het bieden van directe hulp, desnoods met hulp van deskundigen, om een nieuwe toekomst in te gaan, zowel voor slachtoffer als dader.”

‘Vos estis lux mundi’

De Paus herinnerde eraan dat de richtlijnen van het Vaticaan, te allen tijde, moeten worden nageleefd. Hij verwees naar zijn apostolische brief ‘Vos estis lux mundi’; de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Kinderen heeft de taak om toe te zien op de naleving van deze richtlijnen. In het motu proprio van mei 2019 riep de Paus op tot de oprichting van meldpunten voor misbruik in alle bisdommen wereldwijd en benadrukte hij de verantwoordingsplicht van kerkleiders, die misbruik ontdekken, dat zij deze voorvallen omgaand dienen te melden aan Rome.