Paus ontneemt Roger Vangheluwe bisschopstitel (update)

Leestijd: 2 minuten

Breaking 14.15 uur

Donderdag 21 maart 2024 ~ 14:15 uur ~ Bron: Redactie Kerk ~ Beeld: MB

 -Vaticaanstad/Brussel- Paus Franciscus willigt het verzoek in om Roger Vangheluwe zijn klerikale status te ontnemen. Dat meldt de Pauselijke nuntius in Brussel.

In 2010 trad Vangheluwe af nadat aan het licht was gekomen dat hij jarenlang zijn neef had misbruikt.

De Paus legde de bisschop in 2011 een ‘administratieve straf’ op. De taken die bij zijn ambt horen, mocht hij daardoor niet meer uitoefenen. De titel van bisschop mocht hij houden. Vangheluwe leeft momenteel in een afgelegen klooster en krijgt begeleiding inzake zijn misbruikverleden.

U P D A T E 19.30 uur
In de afgelopen maanden en na de uitzendingen van de docuserie ‘Godvergeten’ zijn er  ernstige nieuwe feiten in de zaak van Roger Vangheluwen gemeld en besloot de nuntiatuur begin maart het voorstel om hem te ontslaan uit zijn klerikale staat over te brengen aan het Vaticaan. Op 11 maart willigde Paus Franciscus het verzoek in en beval hij dat de voorgestelde straf zou worden opgelegd.

Maar wat betekent zo’n Pauselijke maatregel tot laïcisering nu eigenlijk? Simpel gezegd, een geestelijke wordt teruggezet tot de lekenstand. Administratief gezien verliest hij alle rechten en plichten die verbonden zijn met het ambt van priester en bisschop. Hij mag bijvoorbeeld de mis niet celebreren, of de biecht afnemen”, zegt professor kerkelijk recht Rik Torfs via omroep VRT. In de praktijk mocht Vangheluwe dat nu ook al niet. Velen vragen zich dan ook af wat de Pauselijke maatregel dan voor nut heeft. Zijn feitelijke titels verliest hij door de laïcisering ook niet, iets wat de slachtoffers eerder hadden gevraagd en ook geopperd was door bisschop Johan Bonny.

Zolang iemand gewijd is, blijft die dat ook, is de redenering volgens het kerkelijk recht. “Om iemand werkelijk zijn titels af te nemen, moet de Paus de wijding zelf ongeldig verklaren”, zegt Torfs. “Die redenering heeft de Paus dus niet gevolgd”, aldus Torfs.

Woensdagochtend werd Vangheluwe zelf op de hoogte gebracht van de maatregel. Hij vroeg om te mogen verblijven in een bezinningsoord in Frankrijk om er te bidden en boete te doen, zonder verder contact met de buitenwereld. Roger Vangheluwe heeft met de abdij in Frankrijk waar hij verblijft afgesproken dat hij er verder in afzondering kan verblijven. De Belgische bisschoppen hebben erop aangedrongen dat hij dat effectief doet.

Enigzins verbolgen reageert priester Rick Devillé: “Dit heeft zelfs geen symbolische betekenis, het leidt de aandacht af van wat de slachtoffers van seksueel misbruik echt nodig hebben, en dat is erkenning”. Devillé zet zich al jaren in voor misbruikslachtoffers in de kerk.“Dit komt veel en veel te laat. Het had in 1997 al moeten gebeuren, of in 2010 toen het schandaal op zijn hoogtepunt was.”

Voor Devillé illustreert de beslissing “dat de bisschoppen alleen aan hun imago denken. Zij kunnen nu zeggen: “kijk wat wij verwezenlijkt hebben”. Maar als dit voor hen een trofee is, is het eerder pijnlijk dan positief.” Waar de slachtoffers echt behoefte aan hebben volgens Devillé, is effectieve erkenning. Devillé heeft het dan over respect betonen aan de slachtoffers, tijd aan en met hen spenderen, hen uitnodigen en met hen in gesprek gaan. “Maar de menselijkheid en empathie ontbreekt nog altijd. Daar verandert deze beslissing niets aan,” aldus Devillé in DeStandaard.