Paus roept gelovigen wereldwijd op om te bidden voor de Synode

Leestijd: 2 minuten
Maandag 18 september 2023 – 06:02 uur – Bron: Redactie Kerk/KNA/ADN – Beeld: Publiek domein

-Vaticaanstad- De Paus roept de ongeveer 1,4 miljard Rooms-Katholieken wereldwijd op om te bidden voor de komende Bisschoppensynode.

In een brief aan de ongeveer 3000 lokale Bisschoppen wereldwijd, wordt een beroep gedaan op de parochiekerken om te bidden voor het succes van de Synode, waaraan voor het eerst mannelijke en vrouwelijke leken deelnemen naast Bisschoppen en Priesters.

In de brief die de perskamer van het Vaticaan verspreidde, wordt benadrukt dat de Synode, die in oktober bijeenkomt, geen echte Synode kan zijn zonder de gebeden van de gelovigen. In de komende weken moeten in alle Kerken, Kapellen en Kloosters voorbeden worden gebeden voor de wereldsynode. Het secretariaat van de Synode heeft hiervoor teksten aangereikt.

Vijf gebeden

Van de vijf aanbevolen voorbeden voor de zondagse Eucharistievieringen en woco ‘s  verwijst er slechts één naar de Bisschoppen en andere deelnemers aan de Synode. Een andere is gericht op jongeren en een op de theologen en hun bijdragen aan de Synode. Voor doordeweekse vieringen worden aanroepingen tot de Heilige Geest en Goddelijke wijsheid voorgesteld.

Retraite

Op 1 oktober begint de Synode met een driedaagse retraite voor de deelnemers, gevolgd door de plechtige openingsviering op het Sint-Pietersplein op 4 oktober. De Synode zal dan tot 29 oktober bijeenkomen.

In de Zegen, tot nu toe alleen beschikbaar in het Latijn, moeten de Priesters wereldwijd vragen dat “God de ganse Kerk leidt in trouw aan zijn Woord en in het beoordelen van zijn wil.” De Zegen bevat ook de formule: “Moge de Heilige Geest u allen, en in het bijzonder de Synodevergadering, leiden om de tekenen van de tijd te onderscheiden, opdat u in het volledig volgen van Gods wil overvloedige vruchten van eenheid kunt voortbrengen, die het leven van de Kerk bevorderen en getuigen van het Evangelie.”

Daags voor aanvang van de Synode, op 30 september, zal op het Sint Pietersplein door leden van verschillende Christelijke denominaties in Rome samen worden gebeden voor het succes van de Synode van de universele Katholieke Kerk. Deze gebedsbijeenkomst zal wereldwijd ook via een livestream te zien zijn.