Paus roept op tot bidden en vasten voor vrede in Oekraïne. Rol kerken nú doorslaggevend

Leestijd: 3 minuten
Donderdag 24 februari 2022 04:47 – Bron: Redactie kerk/ADN/Spiegel – Beeld: PB
  -Vaticaanstad- Paus Franciscus: „Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om 2 maart aanstaande, Aswoensdag, tot een dag van vasten voor de vrede te maken.”

Oekraïne is de spirituele bakermat van Rusland. Ook dat speelt mee in het conflict tussen beide landen

Russen, Oekraïners en Polen zijn Christelijke volken. Het kan anachronistisch lijken dat Christelijke landen tegen elkaar oorlog voeren, maar dat is niet zo. De Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington, bekend van zijn theorie over de ‘botsing der beschavingen’, deelde het orthodoxe Rusland­ 25 jaar geleden in een andere beschaving in dan de westerse, die vooral door Katholicisme en Protestantisme wordt gekenmerkt.

Over Oekraïne zei Huntington dat het uitgestrekte territorium zich op de breuklijn ligt van de Latijnse en de Byzantijnse wereld, en dat het op termijn moeilijk zal kunnen zijn om eenheid te bewaren. In zijn boek ‘Botsende beschavingen’ (1996) citeert hij een Russische gene­raal: “Oekraïne, of beter gezegd Oost-Oekraïne, zal terugkomen in vijf, tien of vijftien jaar. West-Oekraïne mag naar de hel lopen!” Huntingtons theorie mag dan omstreden zijn, dit had hij wel scherp gezien.

Russische orthodoxie

Voor Rusland is Oekraïne niet zomaar een buurland dat het in zijn invloeds­sfeer wil houden: het is zijn spirituele bakermat. Toen grootvorst Vladimir zich in 988 liet dopen, gebeurde dat in de rivier Dnjepr in Kiev. Het Lavraklooster in die stad, een van de grote heiligdommen van de Russische orthodoxie, bewaart de herinnering aan die historische gebeurtenis. Rusland trad vrij laat toe tot de verzameling van Christelijke volkeren: pas na bijna een millennium Christelijke geschiedenis. Maar de band tussen het Christendom – in zijn Byzantijnse, Orthodoxe variant – en de politieke macht is er nog steeds hecht.

Tweede en derde Rome

Toen in 1453 Constantinopel – de Byzantijnse hoofdstad bij uitstek en het ‘Tweede Rome’ – door de Islamitische Ottomanen werd ingenomen, ging Moskou zichzelf meer en meer zien als het ‘Derde Rome’ en de behoeder van de Byzantijnse traditie. Dat tekende zijn historische vijandschappen: die met de Ottomaanse, vandaag Turkse, moslims in het Zwarte Zee­gebied, die met de Latijnse wereld onder de Paus van Rome, en vooral die met het Slavische, maar Katholieke Polen.

Het Patriarchaat van Moskou heeft nog steeds heel veel invloed in Oekraïne. Een derde van alle Russisch-Orthodoxe parochies bevindt zich op Oek­raïens grondgebied. Een belangrijk deel van de Oekraïense bevolking bidt in de zondagsdienst in verbondenheid met Kirill, de Patriarch van Moskou. Vooral in het Russischsprekende oosten, maar ook elders in het land. Dat illustreert hoe nauw de banden zijn tussen Moskou en Kiev.

Voor Rusland is Oekraïne veel meer dan een buurland dat het in zijn invloeds­sfeer wil behouden

Maar het kerkelijke plaatje van Oekraïne­ is complex. Decennialang bestonden er ook twee Orthodoxe kerken die zichzelf van Moskou hadden afgekeerd en die kerkelijke zelfstandigheid opeisten. Lange tijd werden zij niet erkend en leidden ze een bestaan in de marge. Maar in 2019 besloot de Patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, die zelfstandigheid toch te erkennen. Daardoor vielen die Orthodoxe kerken officieel onder Constantinopel. In hun zondagsliturgie bidden zij in eenheid met Patriarch Bartholomeus. Het Patriarchaat van Moskou was verbolgen over die beslissing van Constantinopel: het vermoedde er een CIA-interventie achter en verbrak prompt alle banden met Constantinopel. Die breuk binnen de Orthodoxie is nog steeds niet gelijmd.

Katholieke kerk

Dan is er nog de Katholieke wereld van Oekraïne, die vooral in het westelijke deel van het land, in en rond Lviv, sterk is. Er zijn daar de traditionele Rooms-Katholieken, vooral Polen (delen van West-Oekraïne maakten ooit deel uit van Polen). Bovenal zijn er de Grieks-Katholieken: dat zijn Christenen die de Byzantijnse ritus volgen, maar die zich sinds 1596 (de Unie van Brest), onder druk van de Rooms-Katholieke Habsburgers, onder Rome schaarden. De rivaliteit tussen deze ‘uniaten’ en Russisch-orthodoxen, die er niet zonder reden een agressieve Romeinse be­ke­rings­­ij­ver in zagen, is tot op de dag van vandaag sterk. Die Grieks-Katholieke kerk telt ongeveer vier miljoen gelovigen en vormt de kern van het Oekraïense, anti­-Russische, nationalisme.

Paus

Paus Franciscus heeft dat uitgesproken nationalisme nooit ondersteund, tot onbegrip van menig Oekra­ïense Katholiek. Meermaals heeft hij de Russisch-Orthodoxen de hand gereikt, en hij was de eerste Pontifex die erin slaagde een Patriarch van Moskou te ontmoeten. Die ontmoeting tussen hem en Kirill vond plaats in 2016 op Cuba, een tweede ontmoeting zou in de maak zijn. Of dat kan helpen om op korte termijn wapen­geweld in Oekraïne te voorkomen, is nog maar zeer de vraag. Maar op middellange termijn kan een verdere oecumenische toenadering tussen Rome, Constantinopel en Moskou de vrede en de eenheid alleen maar ten goede komen.