Paus-vetrouweling: Celibaatkwestie nog lang niet beslist

Leestijd: < 1 minuut -Rome- (KNA) Volgens de Italiaanse theoloog Antonio Spadaro zijn diverse ‘strijdpunten’ van de Amazone-Synode nog lang niet definitief beslist.

Het Synodale proces gaat juist nu, na het Pauselijk schrijven, door, schrijft de hoofdredacteur van het Jezuietentijdschrift ‘Civilta Cattolica’ in een afgelopen zondag verschenen commentaar. Daarbij verwijst hij naar een belangrijke ‘passage’ in het schrijven  van Franciscus. Volgens de Paus moeten bepaalde vraagstukken, met tegenstrijdige opvattingen, nog rijpen en kunnen pas later, op een andere, vaak ongekende manier worden opgelost en zo tot verzoening van tegenstanders leiden.

Dit, zo Spadaro, geldt niet alleen voor de kwestie van gehuwde Priesters of ambten voor vrouwen. Het eigenlijke probleem dat de oorzaak van deze ‘strijd’ is, is de Pastorale zorg in het vaak ontoegankelijke Amazonië. “De aansluiting aan de realiteit is voor Franciscus een elementair element voor Pastoraal onderscheid”, aldus Spadaro.

In zijn afgelopen woensdag uitgekomen schrijven ‘Querida Amazonia’ heeft de Paus het voorstel van de Synode van oktober, om in uitzonderingssituaties ook oudere gehuwde mannen tot Priester te wijden of een Diakonaat voor vrouwen te scheppen, niet ‘opgepakt’. Als eerste maatregel tegen het Priestertekort in Amazonië adviseerde Franciscus echter om te bidden voor meer roepingen, meer inzet van de voorhanden zijnde Priesters in de regio alsook gespecialiseerde opleiding en bijscholing. Ook moet de Kerk in haar Pastorale werk in het Amazonegebied meer ruimte geven aan geëngageerde leken, aldus Franciscus.

De Jezuiet Spadaro geldt als vertrouweling van Franciscus en is een fanatiek aanhanger van de koers van Paus Franciscus.