Paus wil vrede en vraagt ​​om ruimte te maken voor onderhandelingen

Leestijd: 2 minuten
Maandag 24 juni 2024 ~12:19 uur ~ Bron: Redactie Kerk/VN ~ Beeld: Norbert Orisko

-Vaticaanstad- Paus Franciscus ging gisteren weer voor in het zondagse Angelusgebed, voor de aanwezigen op het St. Pietersplein. Nadat hij kort inging op het evangelie van de dag, verwees hij opnieuw naar de oorlogen die verschillende delen van de wereld teisteren en vroeg hij de Heilige Geest om de heersers in de wereld bij te staan om de weg naar vrede te vinden.

 De paus verwees aldus naar de oorlogen in Oekraïne, Palestina en Congo:

We blijven bidden voor vrede, vooral in Oekraïne, Palestina en Israël. Ik kijk naar de vlag van Israël… Vandaag zag ik hem op het balkon van een huis toen ik uit de kerk van Santi  Quaranta Martiri kwam. .. het is een oproep tot vrede! Laten we bidden voor vrede! Palestina, Gaza, in het noorden van Congo… Laten we bidden voor vrede! En vrede in het gekwelde Oekraïne, dat zoveel lijdt, laat er vrede zijn! Moge de Heilige Geest de geesten van heersers verlichten, hen wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen, om elke actie of elk woord te vermijden dat confrontatie aanwakkert, en in plaats daarvan resoluut streven naar een vreedzame oplossing voor conflicten. Onderhandeling is nodig!

Jezus vergezelt ons altijd

Eerder stond de Paus stil bij de evangeliepassage waarin Jezus de storm op het meer van Tiberias ‘temt’. Hij benadrukte hoe Jezus, slapend in de boot terwijl zijn discipelen vervuld zijn van angst, door hen wordt gewekt om de storm het hoofd te bieden.

De Paus interpreteerde deze daad als een geloofsbeproeving voor de discipelen, die, ondanks dat zij ervaren vissers waren, door de storm werden overweldigd. Jezus laat ze niet met rust; Zijn kalme aanwezigheid en controle over de situatie versterken het geloof van de discipelen en bereiden hen voor op toekomstige uitdagingen, waaronder de verkondiging van het Evangelie.

Franciscus vergeleek deze ervaring met ons dagelijks leven, vooral in de Eucharistie, waar Jezus ons vergezelt en ons sterkt om moeilijkheden het hoofd te bieden. Jezus weerhoudt ons er niet van problemen onder ogen te zien, maar hij geeft ons de moed om ze te overwinnen en te vertrouwen op zijn kracht die onze capaciteiten ver te boven gaat. Hij moedigt ons aan om de momenten te herdenken waarop wij zijn hulp hebben gevoeld en om zijn vrede te zoeken in gebed en in de parochies.

Ten slotte vroeg de Heilige Vader de gelovigen zich te laten inspireren door de Maagd Maria, die met nederigheid en moed de wil van God aanvaardde, om op moeilijke momenten rust en vertrouwen te vinden.