PKN-kerken willen tot 10.000 plekken voor statushouders realiseren

Leestijd: 2 minuten
Maandag 3 oktober – Bron: PKN Beeld: PB
  -Amersfoort- Kerken en andere maatschappelijke organisaties door heel Nederland verwachten de komende maanden 8500 tot 10.000 vluchtelingen te kunnen opvangen. Dat gebeurt op initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen.

Het project de Thuisgevers, een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen, verwacht de komende maanden samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties honderden statushouders door heel Nederland te kunnen huisvesten. Staatssecretaris Eric van der Burg zegde vandaag zijn financiële steun toe voor dit “oplossingsgerichte initiatief.” Er kan bovendien gebruik worden gemaakt van rijksfinanciering voor de huisvestingskosten in de eerste periode.

De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen willen de opvangcrisis helpen oplossen door gezamenlijk honderden statushouders te huisvesten bij kerkelijke gemeenten en andere maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Dat doen ze door via het project ‘de Thuisgevers’ publiek-private samenwerkingen te initiëren, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen hebben opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het idee is enkele weken geleden gelanceerd en slaat flink aan in den lande, weet projectmanager Thuisgevers Laura Prat Bertrams: “Voordat we goed en wel van start zijn gegaan, hebben we als ‘Thuisgevers’ op dit moment al 100 bedden in meer dan 10 verschillende gemeenten aangeboden gekregen. Dat is veelbelovend! Op termijn verwachten we, dankzij een sneeuwbaleffect, in de helft van de gemeenten de Kamper Aanpak Ontheemden succesvol te kunnen introduceren. Daarbij gaan we ervan uit dat we op iedere 2.000 mensen één statushouder tijdelijk kunnen huisvesten. Dat zou kunnen uitmonden in de tijdelijke huisvesting van 8.500 tot 10.000 statushouders, die op deze manier versneld aan hun leven in Nederland kunnen beginnen.”

Oplossingsgericht initiatief

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en migratie): “Ik ben heel blij met dit oplossingsgerichte initiatief en onder de indruk van het aanbod dat los komt uit de samenleving en de inzet die kerken en andere maatschappelijke organisaties laten zien. Sneller huisvesten van statushouders draagt bij aan het oplossen van de opvangcrisis. Er wachten immers zo’n 17.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op een plek om te wonen ergens in een gemeente in Nederland. Dit project draagt daar substantieel aan bij. Daarom heb ik besloten voor dit project financiële middelen vrij te maken en kan gebruik worden gemaakt van regelingen die in de huisvestingskosten tegemoet komen.”

Enorme opgave

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland, steunt dit initiatief, omdat het helpt om statushouders uit de asielzoekerscentra te halen. “Gemeenten staan voor de enorme opgave om 20.000 statushouders voor 1 januari te huisvesten en ook daarna ligt er nog een behoorlijke taakstelling te wachten. Het is een enorme klus voor gemeenten om voor deze en ook andere urgent woningzoekenden een huis te vinden. En hoewel het hierbij gaat om tijdelijke huisvesting, gaat het wel om een significant aantal plekken. Dat zal daadwerkelijk impact gaan hebben op de doorstroming in de asielzoekerscentra’, stelt Theo Weterings, woordvoerder asiel van de VNG. “Dat het ministerie hiervoor financiën toezegt, moet de drempel om deel te nemen hopelijk voor veel meer gemeenten verlagen.”

Het project ‘de Thuisgevers’ is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het initiatief ‘de Thuisgevers’ wordt ook ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken.