Priesters beschuldigen Poolse Aartsbisschop van pesten

Leestijd: 2 minuten -Warschau- (PAP) Enkele tientallen Katholieke Geestelijken beschuldigen de Poolse Aartsbisschop Slawoj Leszek Glodz van pesten, verbale vernedering en geestelijke mishandeling. Dat meldt het Poolse nieuwsagentschap PAP.

Volgens PAP bevestigen 16 Priesters hun klachten in een gezamelijk schrijven aan de Nuntius in Warschau, Aartsbisschop Salvatore Pennacchio. Ondertekenaars van de brief zijn naast tal van Priesters ook de philosofieprofessor en Pastoor Adam Swiezynski.

Het begon allemaal toen de in Polen bekende journalist Tomasz Terlikowski tegenover de commerciële nieuwszender TVN24 over de beschuldigingen sprak en zei: “De Aarts-bisschop gedraagt zich meer dan schandalig.” Van afpersing is sprake alsook van intimidatie en vernederingen met vulgair en minachtend taalgebruik.

Het Aartsbisdom Danzig verwierp alle aantijgingen tegen Glodz. “Wij uiten onze ver-ontwaardiging en wijzen de agressieve beschuldigingen af, die niet overeenkomen met de realiteit,” zeiden Hulpbisschoppen, leden van het Dom-Kapittel en tal van Priesters in een uitzending van TVN24.

Door anonieme berichten is er een fout beeld van de Aartsbisschop ontstaan. Het gaat niet alleen maar om een ‘aanslag op de Herder van de Aartsdiocese’, maar ook om een systematische aanval op de Geestelijken en gelovigen van de Aartsdiocese Danzig.

Terlikowski verklaarde: Hoe de Aartsbisschop met zijn ondergeschikten omgaat, was al uit zijn tijd als Legerbisschop en als Bisschop van Warschau-Praga bekend. Hij wees er op, dat Glodz volgend jaar de leeftijd van 75 jaar bereikt en daardoor aan Paus Franciscus, overeenkomstig het Kerkelijk recht, zijn ontslag aan moet bieden. Hij gaat er dan ook van uit, dat de Paus de ontslagaanvraag, per kerende post, zal inwilligen.

Foto: publiek domein