Raad van State: Beoordeling van asielaanvragen atheïsten en afvalligen moet beter

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 14 april 2022 06:02 – Bron: St. Gave/RvS – Beeld: Publiek domein
  -‘s Gravenhage- De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe ‘Werkinstructie Bekeerlingen en Afvalligen’ gepubliceerd. Dat was nodig als gevolg van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die strengere eisen stelt aan het onderzoek en de beoordeling door de IND van asielzoekers die aangeven dat ze afvallig of atheïst zijn.

Op 19 januari 2022 deed de Afdeling uitspraak in twee zaken waarin afvalligheid of atheïsme werd aangevoerd als reden om asiel te vragen. De werkwijze van de IND bij de beoordeling van dergelijke asielaanvragen moet volgens de Raad van State worden aangescherpt; zo moet er beter onderscheid worden gemaakt tussen asielaanvragen van afvalligen en van atheïsten.

Na de beoordeling van de geloofwaardigheid van de afvalligheid of het atheïsme moet de IND vervolgens ook nader onderzoek doen naar de risico’s voor betrokkenen, als ze na de eventuele afwijzing van hun asielverzoek zouden moeten terugkeren naar het land van herkomst.

De nieuwe Werkinstructie nr 2022/3, gepubliceerd op 15 februari 2022, vervangt de vorige met nr 2019/18. De IND beoogt daarmee tegemoet te komen aan de opmerkingen en aanbevelingen van de Raad van State.  Volgens de Stichting Gave, die zich heeft gespecialiseerd in juridische procedures rondom bekering tot het christendom, is de nieuwe werkinstructie echter niet in alle gevallen een voldoende verbetering.

In haar Juridisch Nieuwsbericht van maart 2022 schrijft Gave o.a.: “Alles overziend ontbreekt het de werkinstructie in hoge mate aan coherentie en inzichtelijkheid. Bij de totstandkoming lijkt snelheid belangrijker te zijn geweest dan duidelijkheid en zorgvuldigheid”. Ook voldoet de instructie naar het oordeel van Gave op sommige punten niet aan de richtlijnen van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR).