Radboud Universiteit en UMC Nijmegen mogen zich niet langer Katholiek noemen

Leestijd: 2 minuten

Decreet is historisch

Dinsdag 20 oktober 23:00 (Bron: Redactie kerk Foto: J.F.M. Trum, Fotopersbureau Gelderland )

-Nijmegen-Het zat er aan te komen en is nu per Bisschoppelijk decreet definitief: De Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Radboud in Nijmegen verliezen het predicaat ‘Katholiek’. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft deze ingetrokken, omdat de Bisschoppen vinden dat zij in de toekomst te weinig invloed hebben op de toezichthouder van beide instanties, de Stichting Katholieke Universiteit (SKU).

Momenteel worden alle bestuursleden van die stichting benoemd door de Bisschoppenconferentie, maar de stichting wil de invloed van de Bisschoppen terugbrengen tot één lid. In een verklaring noemt de Bisschoppenconferentie dat “een te grote beperking”. Ook is er een fel debat over de nieuwe structuur van zowel het ziekenhuis als de universiteit. Het ligt in de bedoeling dat universiteit en het ziekenhuis per 1 januari ieder een eigen toezichthouder krijgen, maar over de samenstelling konden de SKU en de Bisschoppen het niet eens worden.

“Daarnaast onderschrijven de Bisschoppenconferentie en SKU dat zij verschillende visies hebben over de wijze waarop Radboud Universiteit en Radboud-UMC invulling zouden moeten geven aan hun ‘Katholieke karakter'”, zo staat in de verklaring te lezen. “De verwachting dat deze visies naar elkaar toe zullen groeien ontbreekt.”

Bisschoppen haalden eerder bakzeil

Het conflict tussen de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de SKU speelt al langere tijd. De rechtbank te Amsterdam oordeelde in juli dat de stichting door mag gaan met de plannen om de invloed van de Bisschoppen in de raad van toezicht te beperken. Eerder werden meerdere kandidaat-bestuurders van de toezichthouder afgewezen, omdat de Bisschoppen vonden dat voldoende Katholiciteit bij hen ontbrak.
De stichting zegt het besluit te betreuren, maar zal het respecteren. Pogingen om alsnog om tafel te gaan, aankomend weekeinde, zijn mislukt. Om een slepend conflict te vermijden lijken de Bisschoppen nu definitief ‘de knoop te hebben doorgehakt’.
Klik hier om het decreet te lezen