Reactie bisdom naar aanleiding van publiciteit carnavalsmis Itteren

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 9 februari 2024 ~ 11:11 uur ~ Bron: Redactie Kerk/Bisdom Roermond ~ Beeld: Prive

 -Roermond- MariaBode en andere media hebben bericht over de weigering van de pastoor, om tijdens de carnavalsmis in Itteren van aanstaande zondag, de H. Communie uit te reiken aan twee carnavalsprinsessen, die samenwonen. Naar aanleiding van deze affaire heeft het bisdom Roermond de volgende reactie gegeven:

“Er is op dit moment een discussie in de kerk gaande over de vraag hoe om te gaan met mensen die samenleven in een niet-kerkelijk erkende relatie. Volgens de leer van de kerk is het correct dat mensen die in een zogeheten irregulaire relatie leven niet te communie mogen gaan. Maar dit is niet zo uitzonderlijk of afwijzend als het op het eerste gezicht lijkt of misschien door mensen ervaren wordt.

Er zijn voor iedere gelovige situaties denkbaar waarin het niet te communie gaan wordt aangeraden en ook als zeer gepast wordt beschouwd. Ook voor trouwe kerkgangers is het geen vanzelfsprekendheid of recht om te communie te gaan. In het verleden was het zelfs heel gebruikelijk dat gelovigen maar één keer per jaar (met Pasen) te communie gingen. Daarom moet het niet te communie gaan niet als een straf of afwijzing van de persoon worden gezien. Dit staat ook volledig los van de vraag wie wel of niet welkom is in de kerk.

De samenleving in West-Europa is in de loop van de jaren anders gaan denken over huwelijk en relaties. De kerk probeert hier op een pastorale wijze mee om te gaan, door mensen in hun waarde te laten en tegelijkertijd de leer van de kerk geen geweld aan te doen. Dit leidt soms tot verschillen van inzicht of gewetensproblemen. Wij vragen iedereen om hier op een verstandige wijze mee om te gaan en van niemand iets te vragen waaraan hij of zij in geweten niet kan of mag voldoen.”