Restauratie Adema-orgel St. Bonifatiuskerk Leeuwarden voltooid. Inzegening + concert 11 September

Leestijd: 3 minuten

Een der grootste orgels van Friesland

 

Dinsdag 23 augustus 2022 – 06:19 – Bron: Redactie kerk/Orgelcommissie Bonifatiuskerk – Beeld: Orgelcommissie Bonifatiuskerk
 -Leeuwarden/Ljouwert- De St. Bonifatiuskerk (bouwmeester Pierre Cuypers) aan de Voorstreek te Leeuwarden, in gebruik bij de Sint-Vitusparochie Leeuwarden beschikt over een orgel dat in 1899 door de Leeuwarder firma Adema is gebouwd. Het is sinds 2014 een gemeentelijk monument.

Het orgel bevond zich echter in zeer slechte staat. De parochie wenste het orgel te restaureren. Na een geldwervingsactie van vele jaren kon uiteindelijk ca 3 ton bijeengebracht worden. Orgelbouwer Adema te Hillegom renoveerde het orgel en restaureerde het. Het werd uitgebreid tot 40 registers en is daarmee een der grootste orgels van Friesland. De klankkleur is romantisch te noemen. Met name het Franse orgelrepertoire (Cesar Franck, Widor, etc.) komt op dit orgel goed tot zijn recht. Het orgel zal zowel worden ingezet voor kerkelijke vieringen als voor concerten.

 

De feestelijke ingebruikname vindt plaats op DV zondag 11 september a.s.:

11.00 uur  Pontificale Hoogmis in de St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden (Bonifatiusplein 20), waarin de bisschop van Groningen-Leeuwarden, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout het orgel zal inzegenen. De Cantores o.l.v. Hendrikje van den Berg zullen van Flor Peeters de Missa in honorem Reginae Pacis ten gehore brengen;

 15.00 uur  Feestelijk inspeelconcert. Diverse organisten zullen het orgel bespelen waarbij zangers en instrumentalisten hun medewerking verlenen. Toegang gratis. Tijdens dit concert zal het nieuwe orgelboek ‘Een prachtig werk’ ten doop worden gehouden. Het boek behandelt kort gezegd de orgelgeschiedenis van de St. Bonifatiuskerk en is geschreven door de orgeldeskundigen dr. Ton van Eck en drs. Victor Timmer en de kunsthistoricus prof.dr.  Sible de Blaauw.

Meer info treft U aan op : https://ademaorgelleeuwarden.nl/

 

Een boek bij gelegheid van de orgelrestauratie 

In deze rijk geïllustreerde, gebonden editie op A4 formaat, met 144 genummerde bladzijden wordt, tegen de achtergrond van de geschiedenis van r.-k. Friesland sinds de Reformatie een beeld geschetst van de aanschaf, bouw en gebruik van het orgel, dat nog steeds binnen de rooms-katholieke liturgie een onmisbaar muziekinstrument is.

Centraal daarbij staat de orgelgeschiedenis van de ‘kathedraal van Friesland’, de huidige Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden, en de daaraan voorafgaande schuilkerkjes. Moest men het in de 18e eeuw (in elk geval sinds 1742) en nog lange tijd daarna doen met kleine, gebruikte instrumenten, pas sinds 1899 was sprake van een groter nieuw orgel, waarvan in 1942 pijpwerk werd opgenomen in een nóg groter eigentijds instrument. Daarvan werden op hun beurt delen hergebruikt in het nieuwe huidige orgel, het grootste dat de kerk tot nu toe heeft gekend, zodat in wat men hoort als het ware de orgelgeschiedenis van deze kerk doorklinkt.

Opzet, bouw en samenstelling van het nieuwe orgel komen uitgebreid in woord (van orgelmaker en adviseur) en beeld aan bod. Uiteraard komen ook de in deze kerk voorheen werkzame orgelmakers en organisten ter sprake, waarbij tevens, in aansluiting op wat eerder was gepubliceerd over het kerkkoor, de in het verleden enkele malen beslissende rol van dat gezelschap wordt belicht. Behalve het grote orgel bevat de kerk ook nog een zeer waardevol historisch koororgel van de hand van de beroemde Franse orgelmaker Aristide Cavaillé-Coll.

Een uitgebreide beschrijving van, en een beschouwing over dit unieke instrument mocht niet ontbreken. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op een zeer curieus, niet-uitgevoerd plan van architect Dr. P.J.H. Cuypers voor de bouw van een zwaluwnestorgel in deze kerk. Grondig onderzoek bracht ook een aantal tot nu toe onbekende documenten, tekeningen en andere afbeeldingen boven water, welke een waardevolle aanvulling vormen op de tekst van de zes artikelen. Het is daarmee een uivoerig gedocumenteerd boek dat zowel kenners, liefhebbers als andere geïnteresseerden uitgebreid inzicht biedt in de muzikale geschiedenis van deze kerk.

Het boek is in de kerk te verkrijgen, meer info ook op www.sintvitusparochie.nl

www.ademaorgelleeuwarden.nl