RK-Kerk: Geen weekendvieringen tot 31 maart

Leestijd: 2 minuten

Afgelasting van alle weekeindevieringen

-UTRECHT- (RED) Op 13 maart 2020 hebben de Bisschoppen van Nederland alle weekeindevieringen afgelast in verband met de problematiek rond het Coronavirus.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de Bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De Bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele Parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen om begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de eucharistieviering door de week in kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de Bisschoppen om Kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

De Bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Gelet op het besluit van de bisschoppen wordt de eucharistie wel op weekdagen gevierd, dat is altijd in kleinere groepen.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De Bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Ten slotte vragen de bisschoppen de Parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus