Rome heft veto op tegen theoloog Martin Lintner, voorstander van het zegenen van homoparen

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 5 april 2024 ~ 08:59 uur ~ Bron: Redactie Kerk/ADN ~ Beeld: EMB

-Rome/Vaticaanstad- Het Vaticaan heeft het veto tegen moraaltheoloog Martin Lintner opgeheven als decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte en Theologie van Bressanone (Italië). Vorig jaar had het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs een veto uitgesproken tegen Lintner, wiens leerstellingen over moraliteit in strijd zouden zijn met de leer van de Rooms-katholieke kerk.

Martin Lintner is sinds 2011 hoogleraar moraaltheologie en spirituele theologie aan de PTH in Brixen. Als lid van de Orde van Servieten heeft hij verschillende belangrijke posities bekleed binnen vooraanstaande (internationale) theologische organisaties. Zijn onderzoeken en studies omvatten hoofdzakelijk onderwerpen als seksuele moraal en ethiek.

De aankondiging van de opheffing van het veto was al vorig jaar. Lintner stelt dat niet elke seksuele relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht een zonde is en is voorstander van het zegenen van homoseksuele paren (hetgeen de Paus vorig jaar mogelijk maakte, red.).

Controversieel

In 2020  verklaarde hij tegenover New Ways Ministry  een katholiek LGBTI-portaal : “Ik verwacht een intens, hoewel controversieel, debat binnen de kerk over deze kwestie. Over de unanieme veroordeling van een homoseksuele relatie als zondig is uiteraard nog niet het laatste woord gezegd in de kerk.

‘Nihil obstat’

De Rooms-katholieke universiteitswetgeving bepaalt dat theologieprofessoren de verklaring van geen bezwaar van de Heilige Stoel, de zogenaamde ‘Nihil obstat’, nodig hebben om academische posities te bekleden. Het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs voerde aan dat Lintners stellingen over moraliteit soms haaks stonden op die van de kerk.

Hoewel de redenen voor het opheffen van het veto niet zijn toegelicht, lijkt het duidelijk dat de verandering in de doctrine over de zegeningen van homoseksuele paren door het Dicasterie voor de Geloofsleer overduidelijk invloed heeft gehad. Lintner zal per 1 september de functie van decaan weer op zich nemen.