RUSTENBURG: Theresiakerk wordt voorlopig niet gesloopt.

Leestijd: 3 minuten -‘s-GRAVENHAGE- De Heilige Theresiakerk in de wijk Rustenburg in ‘s-Gravenhage  wordt voorlopig niet gesloopt. Buurbewoners krijgen het komende half jaar de kans om met een levensvatbaar plan te komen voor hergebruik van het voormalige Godshuis. De Heilige Theresiakerk werd ontworpen door architect Nicolaas Molenaar jr. uit de jaren 1929-1931. De sobere bakstenen kerk met toren speelt stedenbouwkundig gezien een belangrijke rol in het stadsbeeld, maar staat niet op de monumentenlijst.

Zo luidt de uitkomst van een vergadering van raadscommissie ruimte op woensdag 27 maart. Volgens HSP-raadslid de heer P. Bos geeft het uitstel de bewoners tijd om na te denken en geldschieters te zoeken. “Ik hoop dat het net als bij de Bethelkerk (Mozartlaan, red.) tot resultaat gaat leiden en de kerk straks het kloppend hart van de wijk gaat worden,” zei Bos na afloop van de vergadering.
Ter tafel lag het voorstel medewerking te verlenen aan de sloop van de, aan de eredienst onttrokken, Kerk ten behoeve van de bouw van een supermarkt en een flat met zeventien sociale huurwoningen. Initiatiefnemer is de firma Kavel Vastgoed, die tot groot verdriet van velen recent de Sacramentskerk  aan de Sportlaan liet afbreken. Daar moest de Kerk het veld ruimen om villa’s te bouwen.

Bijnaam: Arc de Triomphe van Rustenburg

Een aantal insprekers uit de wijk maakte bezwaar tegen de sloop, van de ‘Arc de Triomphe’ van Rustenburg, waarmee werd verwezen naar de ligging van de kerk op de tweesprong van de Apeldoornselaan en de Dierenselaan. Verontwaardigd stelden zij dat er nooit een mogelijkheid tot inspraak is geweest. Buurtbewoners willen de Kerk transformeren naar een wijkcentrum, met bijvoorbeeld een grand-café, een bibliotheek, een klimmuur en een interreligieuze gebedsruimte. In het voormalige Klooster aan de Kootwijkstraat zouden dan woningen kunnen komen. Om dit te kunnen realiseren zal er diep in de buidel moeten worden getast, want de gebouwen dienen dan te worden overgenomen van de Parochie van Maria Sterre der Zee.

“Waar was u tien jaar geleden, toen we de kerk open probeerden te houden?”

De penningmeester van de Parochie liet via de inspraakmicrofoon weten de actie van de buurt met lede ogen aan te zien. “Waar was u tien jaar geleden, toen wij de Kerk open probeerden te houden?” wierp hij de insprekers voor de voeten. De Parochie wil het Kerkgebouw, dat al in 2007 aan de Eredienst werd onttrokken, nu zo snel mogelijk verkopen aan Kavel Vastgoed. Het geld dat een verkoop aan Kavel opbrengt wil de Parochie gebruiken om de overige 8 Kerkgebouwen te kunnen aan -en onderhouden.

Wethouder de heer B. Revis van stadsontwikkeling (VVD) erkende dat er ‘dilemma’s’ zijn. Hij schetste de voorgeschiedenis en ontkende dat er geen inspraak zou zijn geweest. “Er is maar liefst twee jaar geprobeerd een andere religieuze bestemming te vinden. Daarna is gekeken naar een maatschappelijke functie,  alles zonder resultaat,” zo de wethouder. Volgens hem is er in oktober 2016 nog een inloopavond geweest en is mede op basis van wat toen uit de wijk naar voren kwam bepaalt dat er sociale-huurwoningen in de nieuwbouw zouden komen. Volgens Revis past het huidige nieuwbouwplan ‘binnen de kaders’ die de gemeente heeft gesteld mits het bestemmingsplan wordt gewijzigd.

In de vergadering bleek dat een meerderheid van de raad toch het nieuwe bewonersinitiatief het voordeel van de twijfel wil geven. “Wij moeten de tijd nemen voor een plan om de kerk te behouden, of voor een beter nieuwbouwplan,” aldus PvdA-fractievoorzitter de heer M. Balster. Ook HSP, CDA, GroenLinks, Groep de Mos, 50+ en Nida vonden dit. D66 en CU gaan nog overleggen. De VVD was niet aanwezig. Het voorstel om medewerking aan het plan van Kavel Vastgoed te verlenen wordt voorlopig niet door de plenaire gemeenteraad behandeld.

Bron: ADN Foto: Wikimedia cc