SCHRIJNEND: Energierekening kerken soms van 30.000 naar 130.000 euro

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 4 oktober – Bron: Redactie kerk/ADN/OF Beeld: PB
 -Utrecht- Om de energiekosten betaalbaar te houden, draaien steeds meer kerken en andere Godshuizen de thermostaat vele graden omlaag en steeds vaker helemaal uit. De grote religieuze koepelorganisaties willen nu dat het kabinet te hulp schiet.

De Protestantse Gemeente Dokkum zag de energiekosten meer dan over de kop gaan. In 2023 kost het warm houden van de vier kerkgebouwen zeker drie maal zoveel. ,,Binnenkort gaan wij bespreken hoe daarmee om te gaan’’, zegt penningmeester Pieter Beintema tegen DPG-media. Een van de scenario’s is om kerkdiensten te concentreren in één kerkgebouw en zo kosten te besparen.

Particulieren moeten voor energie diep in de buidel tasten, maar bij grootverbruikers als kerken gaat het om zeer forse bedragen: zo ziet de Heilige Jacobusparochie in het Friese  Franeker en Harlingen de stookkosten bij ongewijzigd beleid stijgen van 37.000 naar 140.000 euro per jaar. ,,Veel kerkgebouwen zijn groot en monumentaal”, zegt Anna Kruse namens de Rooms-katholieke Kerk Nederland. ,,Voor parochies kunnen de energiekosten enorm oplopen.”

Prijsplafond

De Rooms-Katholieke Kerk Nederland kijkt daarom naar de overheid. ,,Wij hopen dat alle maatregelen die de overheid nu treft, zoals een prijsplafond voor energie, ook voor kerken gaan gelden”, zegt Kruse. ,,Dat zou al een heel groot verschil maken.”

De RK-kerk en PKN krijgen bijval van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Nederland ken ongeveer 500 moskeeën, meestal gevestigd in oude en slecht geïsoleerde gebouwen, zegt Muhsin Koktas, voorzitter van het CMO. Daarom wil het CMO met onder meer de Boeddhistische Unie Nederland, Hindoeraad Nederland en Interkerkelijk Contact in Overheidszaken optrekken in spoedoverleg met de overheid.

Extra bijdrage

Een beroep doen op parochianen en gemeeteleden voor een extra bijdrage voor de stookkosten zal moeilijk zijn. Velen zijn op leeftijd en hebben hun geld zelf hard nodig en niet alleen voor de stookkosten.

Rome

Ook in het Vaticaan krabt men zich achter de oren. De Sint Pieter – een kerkgebouw van maar liefst  22.000 vierkante meter – kost een vermogen om warm te stoken en dan moeten de lampen ook nog eens aan. Financieel experts in het Vaticaan, zijn namens alle bijna 300 parochies in Rome, onderhandelingen gestart met energiebedrijven over een aangepaste prijs.