Seksueel misbruik in Vaticaan

Leestijd: 3 minuten
Maandag 15 januari 2024 ~ 06:00 uur ~ Bron: Redactie Kerk/Springer Presse/DPA ~ Beeld: Publiek domein

-Vaticaanstad- Er lijkt een zeer bijzondere rechtszaak op komst in Vaticaanstad. Seksueel misbruik in het Vaticaan! Vermeend slachtoffer en dader zijn Duitse priesters.  Lees verder onder de reclame>

Paus Franciscus (87) heeft persoonlijk opdracht gegeven voor een proces tegen een Duitse priester voor de Pauselijke rechtbank (Rota Romana). Het gaat om seksueel misbruik door een gezaghebbend priester in het ‘regeringshoofdkwartier’ van de Paus. Hij zou een jonge Duitse priesterstudent – die daar van maart 2003 tot de herfst van 2004 als stagiair – werkte hebben misbruikt. Nu wil men dat het vermeende slachtoffer getuigt in Rome.

Publicatieverbod

De zaak werd openbaar gemaakt door berichtgeving van de Duitse Springer-presse in april 2019, toen de vermeende dader naar de rechter stapte. Hij eiste dat berichtgeving door persagentschap Springer AG zou worden verboden. Op 24 november moest het vermeende slachtoffer getuigen voor de arrondissementsrechtbank in Hamburg (zaak nr. 324 O 465/19). Dit alles lijkt nu een voorproefje van wat er tijdens het schandaalproces in Rome zal worden besproken.

Het 21 pagina’s tellende verslag van het verhoor in Hamburg beschrijft de plaats delict in het Apostolisch Paleis: “In een kleine kantoorruimte pleegde hij misbruik door mijn kruis vast te pakken of in mijn testikels te knijpen. Soms stak hij zijn tong in mijn mond (…).

“De prelaat geloofde dat hij zich in een positie bevond waarin hij mij op de mond kon kussen of in mijn kruis kon grijpen.” De voormalige stagiair herinnert zich ook de bedreigingen van de dader: “Ik kan je breken, je bent totaal van mij afhankelijk, alles wat je bent of gaat worden, hangt van mij af.”

Het vermeende slachtoffer beschrijft een schokkend voorval in het Santa Marta-gebouw (waar Paus Franciscus ook woont) als volgt: “Hij opende zijn broek en haalde zijn penis eruit en sloeg erop met een van zijn schoenen en moedigde mij aan hetzelfde te doen. Hij gaf mij toen de schoen en ik sloeg voorzichtig op zijn penis (…) Hij zei toen dat ik er op zijn minst op moest gaan staan als ik er niet harder op kon slaan. Ik ging toen bij de hijgende prelaat op de penis staan. Ik was geschokt dat dit hem plezier gaf. Hij ejaculeerde toen hijgend en vroeg mij of ik geen zin had om ook te ejaculeren.”

De Hamburgse rechters legden ook de volgende verklaring vast in de rechtbanknotulen: “De beschuldigde werd een keer uitgenodigd voor een lunch op het Duitse College. Na de lunch wilde hij mij vergezellen naar mijn kamer. Hij had duidelijk een zeker schoenfetisjisme, hij vond veel van mijn schoenen mooi en hij vroeg of hij met één van mijn schoenen naar het toilet mocht. Achteraf kon je aan de schoen zien dat hij zich had gemasturbeerd en op de schoen had geëjaculeerd.”

‘Onder de pet’

Het hele schandaal is tot op de dag van vandaag grotendeels ‘onder de pet’ gehouden, hoewel het vermeende slachtoffer de zaak heeft gemeld aan het hoofd personeelszaken en de superieuren in het Staatssecretariaat. Paus Benedictus XVI verleende de beschuldigde in 2011 de titel van ‘Prelaat van Zijne Heiligheid’. Volgens zijn advocaat “verwerpt de prelaat de beschuldigingen stellig als vals en lasterlijk”. Hij mag geen commentaar geven op canonieke procedures. Tijdens het verhoor van zijn vermeende slachtoffer trok de beschuldigde de aandacht met terugkerend spottend gelach.

De arrondissementsrechtbank in Hamburg wil de vermeende dader op 1 maart ondervragen. In het voorlopig verslag van de rechtbank staat dat de rechtbank de zaak hoog opneemt op basis van de beschikbare feiten. Zo hoog dat de persoonlijke verschijning van de beschuldigde ten behoeve van het verhoor wordt bevolen. Dit betekent dat wanneer de beschuldigde niet komt opdagen en zich verschuilt in Vaticaanstad, de Duitse justitie om uitlevering zal vragen bij de Vaticaanse autoriteiten.