Seminarie bisdom München wil homoseksuelen accepteren als kandidaten voor het priesterschap

Leestijd: 3 minuten
Dinsdag 13 februari 2024 ~ 09:50 uur ~ Bron: Redactie Kerk/MK ~ Beeld: Publiek domein

-München- In een interview met de Duitse ‘Münchner Kirchenzeitung’ zegt priester Wolfgang Lehner, rector van het plaatselijke interdiocesaan seminarie, dat hij vindt dat kandidaten met homoseksuele voorkeuren niet mogen worden uitgesloten van de priesteropleiding. “Seksuele geaardheid mag geen bepalende factor zijn om wel of geen priester te worden”, aldus Lehner, die steun krijgt van zijn bisschop Reinhard Marx. Lees verder onder de reclame>

Volgens Lehner moet er veel meer rekening worden gehouden met andere aspecten van een persoonlijkheid, zoals zijn ‘menselijke volwassenheid’ en zijn vermogen tot dialoog, dan met de ‘seksuele voorkeur’ van de kandidaat.

Vergelijkbaar met het ‘inclusieve arbeidsbeleid’ van de Duitse bisdommen

Aan de andere kant zegt de directeur van het seminarie van het Duitse aartsbisdom, Andreas Beer, dat de veranderingen die zich voordoen in de arbeidswetgeving een aanzienlijke vooruitgang vertegenwoordigen die niet strookt met het kerkelijk recht maar wel door het burgerlijk recht. Bij ons is het geen probleem of iemand homo of lesbienne is, een homo-lesbische relatie heeft of getrouwd is. In het verleden had de Duitse kerk (Katholiek en Protestant) het privilege iemand te kunnen ontslaan, enkel op het feit dat betrokkene homoseksueel was. Voor het Duitse bedrijfsleven was dat een strafbaar feit. De Duitse wetgeving is onlangs aangepast, voor kerk en bedrijfsleven gelden nu op dit punt dezelfde richtlijnen.

Moderniseren

Kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München en Freising, staat bekend om zijn leidende rol in het bij de tijd brengen van de Duitse Rooms-Katholieke kerk via het Duitse synodale pad (niet te verwarren met de Synode van het Vaticaan). Met bisschoppen en leken die pleiten voor de wijding van vrouwen, de aanvaarding van de genderideologie, het verzoek om een ​​‘heroverweging’ van de discipline van het priestercelibaat en het voorstel voor verschillende wijzigingen in de morele doctrine wil de Duitse RK-Kerk een andere koers varen, desnoods los van Rome.

Huidige Vaticaanse richtlijnen over kandidaten voor het priesterschap die “praktiserende homoseksuelen” zijn

In de huidige richtlijnen van het Vaticaan, gepubliceerd in december 2016, wordt vastgelegd dat ‘praktiserende homoseksuelen’ (red.: dat wil zeggen: met een actief seksleven en mannen die ‘diepgewortelde homoseksuele neigingen hebben) uitgesloten zijn van het priesterschap. Deze richtlijnen staan in een document van het Vaticaan uit 2005, hoewel het Vaticaan benadrukt dat het homoseksuelen in het algemeen niet onder alle omstandigheden uitsluit van het priesterschap en dat een gedifferentieerde individuele evaluatie vereist is.

Paus: “Bij twijfel beter om niet naar binnen te gaan”

In mei 2018 was Paus Franciscus duidelijker tijdens een ontmoeting met de Italiaanse bisschoppen. Gezien de mogelijkheid dat homoseksuelen de seminaries willen betreden, zei hij: “Als de leiding van een seminarie ook maar de geringste twijfel heeft, is het beter om ze niet binnen te laten.”

De Paus voegde eraan toe dat homoseksuele neigingen, wanneer deze ‘diepgeworteld’ zijn en leiden tot ‘het beoefenen van homoseksuele handelingen’, het seminarie in gevaar kunnen brengen, evenals dat van de seminarist zelf en zijn mogelijke toekomstige priesterschap. En zij kunnen ‘schandalen’ genereren die ‘het gezicht van de kerk ontsieren’.

Hoe het ook moge zijn. Het eerste Duitse seminarie opent de deuren voor homoseksuelen, andere Duitse bisdommen overwegen dezelfde stap te nemen.