Sterfte in week 7 iets lager dan verwacht

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 25 februari 2022 03:37 – Bron: CBS/Ruben van Gaalen – Beeld: PB
 -Heerlen- In de derde week van februari (week 7, 14 tot en met 20 februari 2022) overleden naar schatting 3 400 mensen. Dat zijn er ruim 150 meer dan in de week ervoor overleden

(3 211), maar iets minder dan verwacht. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers bleef ongeveer gelijk, onder 65-plussers nam de sterfte iets toe. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds de tweede week van 2022 ligt het aantal overledenen onder de verwachte sterfte. Daarvoor lag de sterfte sinds begin augustus 2021 erboven en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers ongeveer gelijk

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting ongeveer gelijk in week 7. Er overleden ongeveer 1 200 Wlz-zorggebruikers, ruim 100 minder dan verwacht. Sinds week 50 van 2021 (medio december) daalde de sterfte onder Wlz-zorggebruikers, sinds de laatste week van 2021 was er geen oversterfte meer. Vanaf de eerste week van 2022 was de sterfte lager dan verwacht.

De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting toe in week 7. Er overleden ongeveer 2 200 mensen van de overige bevolking, 50 meer dan het verwachte aantal overledenen voor week 7. Ook onder deze groep daalde de sterfte sinds week 50 van 2021. Sinds de eerste week van 2022 was er geen oversterfte meer en schommelde de sterfte net iets onder de verwachte lijn.

Sterfte iets toegenomen onder 65-plussers

De sterfte onder 80-plussers is in week 7 iets toegenomen ten opzichte van de week ervoor: er overleden naar schatting 1 950 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er ruim 100 minder dan verwacht voor deze periode. Sinds week 49 daalde de sterfte in deze leeftijdsgroep, en sinds de laatste week van 2021 was er geen oversterfte meer. Sinds week 3 is de sterfte weer toegenomen, maar het aantal overledenen ligt nog onder het verwachte niveau.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 7 naar schatting 1 050 mensen, net iets meer dan verwacht. Ook in deze leeftijdsgroep daalde de sterfte sinds week 49, maar in de laatste weken van 2021 bleef deze ongeveer gelijk. Begin 2022 daalde de sterfte in deze leeftijdsgroep weer verder. Sinds week 2 is er geen oversterfte meer onder mensen van 65 tot 80 jaar en schommelt het aantal overledenen rond het verwachte niveau.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 7 naar schatting bijna 400, net iets minder dan verwacht. In deze leeftijdsgroep was er sinds week 2 geen oversterfte meer en in week 4 zelfs ondersterfte.