Studie naar Kerkbelasting in Europa – de meerderheid betaalt

Leestijd: 2 minuten -Washington- Het systeem van Kerkbelasting in Noord-Europa kan rekenen op een overgrote steun en instemming. De meerderheid van de ondervraagden zien religieuze instituten als steun voor het algemeen welzijn, aldus een afgelopen dinsdag gepubliceerde studie van het Washingtonner Pew Research Center.

De onderzoekers ondervroegen in 2017 rond 25.000 personen uit 15 Europese landen. De focus lag op de zes landen, in welke Kerkbelasting wordt geheven.

Uit het onderzoek blijkt dat in Denemarken 80 procent der ondervraagden Kerkbelasting voldoet, gevolgd door Oostenrijk (76), Zwitserland (74), Duitsland (71), Finland (71) en Zweden (68).

Het aantal, dat aangeeft, zich te hebben uitgeschreven en dus niet meer betaalt, is met 20 procent
in Finland het hoogst, in Zwitserland met 8 procent het laagst. Daarbij komen zij, die aangeven, nooit Kerkbelasting te hebben voldaan – in Duitsland 18 procent, in Finland respectievelijk 8 procent.

Uit de resultaten blijkt ook dat in Zwitserland rond 26 procent der ondervraagden er over nadenkt, de betaling te stoppen, in Duitsland 21 procent, in Denemarken 10 procent. De Pew-onderzoekers wijzen ook op prognoses, waaruit blijkt dat het aantal Kerkleden daalt.

De meerderheid van hen, die aangeven Kerkbelasting te betalen, beschouwen zich zelf als Christen, de meesten in Oostenrijk met 95 procent, het kleinste aantal in Zweden met 65 procent. Vooral in Zweden (32) en Denemarken (22) betalen veel mensen Kerkbelasting, hoewel zij zich als ‘niet religieus’ beschouwen.

De wekelijkse gang naar de Kerk om een Kerkdienst te bezoeken, is óók voor hen die Kerkbelasting betalen, niet vanzelfsprekend. In Oostenrijk en Zwitserland gaven 36 procent van hen aan, één keer per maand of vaker een Kerkdienst te bezoeken, in Duitsland 30 procent, in Finland 10 procent.

In principe schatten Kerkbelastingbetalers religieuze instituten positiever in dan zij, die niet betalen. Velen die Kerkbelasting betalen zien de kerken als instituten, welke mensen in nood helpen: in Finland 89 procent gevolgd door Zweden (85), Denemarken (75), Duitsland (64), Oostenrijk (63) en Zwitserland (55).

De stelling: de Kerkbelasting is voor velen een reden om uit te treden uit de Kerk, zien de onderzoekers niet bevestigd. Het aantal hunner, die zichzelf als Christen beschouwen, geldt in het bijzonder voor de Belgen.

Bron: PEW/KNA Foto: PB-Christoph Meinersmann